TÂİB, Ahî-zâde Derviş İsmail Tâib Efendi

(d. ?/? - ö. 1126/1714-15)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı İsmail’dir. Galata Mevlevihanesi şeyhlerinden Gavsî Ahmed Dede’nin küçük kardeşidir. Salih Dede ve Arzî Dede'nin Galata şeyhliği zamanında Tâib de Galata Mevlevihanesi aşçıbaşı oldu. Nüktedan bir zattır. Fâsih, Sâib ve Hemdemî dedelerle arkadaş olup, birbirlerinin şiirlerine nazire söylemişlerdir. O zamanlar yeni rediflerle şiirle yazan Fasih Dede başta olmak üzere Sâkıp Dede’nin “Ney” redifli gazeline nazire yazmıştır. 1126/1714-15'te İstanbul'da vefat etti. Mesnevi şarihi İsmail Rusuhî Ankaravî'nin Galata Mevlevihanesi'ndeki mezarının yanına gömüldü (Genç 2000: 76).

 

 

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 123.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hâlet-fezâ-yı râhat-ı dildür hevâ-yı ney

'Uşşâk anunla oldı esîr-i nevâ-yı ney

 

Zevk-i visâl-i yâri tefekkür edenlere

Sihr-i helâl hâldür el-Hak sadâ-yı ney

 

Ser-pâ-bürehne sînesini çâk ider

Remz-i niyâz-ı derd-i dil oldı edâ-yı ney

 

'Âşık ne yerde olsa anı tekyegâh eder

Olmış kemâl-i vecd ile hû hû safâ-yı ney

 

Evsâf-ı zikri hakla bilenler semâ eder

Feryâd u nâleden beyimiş müddeâ-yı ney

 

Râh-ı fakrda lâzım olan bilse neydügin

Derd-i derûna âteş-i sûziş fezâ-yı ney

 

Yaksa sahîfe-i dile dâg-ı firâkunı

Muhtâc olur mu gayrı devâya şifâ-yı ney

 

Tâib hevâ-yı nefse uyup eyleme cedel

Sığmaz derûn-ı münkire feyz-i hevâ-yı ney

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay. 79)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Doğum YeriGörüntüle
2Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009Doğum YeriGörüntüle
3SEBZÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Doğum YılıGörüntüle
5Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009Doğum YılıGörüntüle
6SEBZÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Ölüm YılıGörüntüle
8Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009Ölüm YılıGörüntüle
9SEBZÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946MeslekGörüntüle
11Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009MeslekGörüntüle
12SEBZÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEBZÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Muzaffer Tayyip Uslud. 1922 - ö. 3 Temmuz 1946Madde AdıGörüntüle
17Kemal Özerd. 09 Mart 1935 - ö. 30 Haziran 2009Madde AdıGörüntüle
18SEBZÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle