TÂİB, Ahî-zâde Derviş İsmail Tâib Efendi

(d. ?/? - ö. 1126/1714-15)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı İsmail’dir. Galata Mevlevihanesi şeyhlerinden Gavsî Ahmed Dede’nin küçük kardeşidir. Salih Dede ve Arzî Dede'nin Galata şeyhliği zamanında Tâib de Galata Mevlevihanesi aşçıbaşı oldu. Nüktedan bir zattır. Fâsih, Sâib ve Hemdemî dedelerle arkadaş olup, birbirlerinin şiirlerine nazire söylemişlerdir. O zamanlar yeni rediflerle şiirle yazan Fasih Dede başta olmak üzere Sâkıp Dede’nin “Ney” redifli gazeline nazire yazmıştır. 1126/1714-15'te İstanbul'da vefat etti. Mesnevi şarihi İsmail Rusuhî Ankaravî'nin Galata Mevlevihanesi'ndeki mezarının yanına gömüldü (Genç 2000: 76).

 

 

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 123.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 12.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hâlet-fezâ-yı râhat-ı dildür hevâ-yı ney

'Uşşâk anunla oldı esîr-i nevâ-yı ney

 

Zevk-i visâl-i yâri tefekkür edenlere

Sihr-i helâl hâldür el-Hak sadâ-yı ney

 

Ser-pâ-bürehne sînesini çâk ider

Remz-i niyâz-ı derd-i dil oldı edâ-yı ney

 

'Âşık ne yerde olsa anı tekyegâh eder

Olmış kemâl-i vecd ile hû hû safâ-yı ney

 

Evsâf-ı zikri hakla bilenler semâ eder

Feryâd u nâleden beyimiş müddeâ-yı ney

 

Râh-ı fakrda lâzım olan bilse neydügin

Derd-i derûna âteş-i sûziş fezâ-yı ney

 

Yaksa sahîfe-i dile dâg-ı firâkunı

Muhtâc olur mu gayrı devâya şifâ-yı ney

 

Tâib hevâ-yı nefse uyup eyleme cedel

Sığmaz derûn-ı münkire feyz-i hevâ-yı ney

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye: İnceleme-Metin. Ankara: AKM Yay. 79)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Doğum YeriGörüntüle
2Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
4ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Doğum YılıGörüntüle
5Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Doğum YılıGörüntüle
7ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Ölüm YılıGörüntüle
8Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Ölüm YılıGörüntüle
10ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15MeslekGörüntüle
11Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
12RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916MeslekGörüntüle
13ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ATÂ, Atâullah Efendi-zâded. 1750-51 - ö. 1814-15Madde AdıGörüntüle
17Bilge Öngöred. 27 Haziran 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÂŞİD AŞKÎ BEY, İstanbullud. ? - ö. 1916Madde AdıGörüntüle