TÂ’İB, Celeb Paşa-zâde İbrahim Tâ’ib Efendi

(d. ?/? - ö. 21 Safer 1109/8 Eylül 1697)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Köstendilli Koca Halil Paşa’nın oğludur ve Celeb Paşa-zâde, Paşa-zâde Celeb İbrahîm Efendi, Halîl Paşa-zâde İbrahîm olarak bilinir. İstanbul’da doğmuştur, asıl adı İbrahim’dir ve şiirlerinde Tâ’ib mahlasını kullanmıştır. Saray-ı Hümâyun’da yetişmiş, Şeyhülislâm Alî Efendi’den dersler alıp mülâzım olmuştur. Rebiülevvel (Sâlim’de Rebiülâhir)1096/Şubat 1685’te Emîn Ganem, Safer 1099/Aralık 1687’de Ahî Çelebi, Muharrem 1100/Ekim 1688’de Husrev Kethuda, Şevval 1100/Temmuz 1689’da Kazasker Mustafa Efendi, Ramazan 1103/Mayıs 1692’de Efdal-zade, Cemâziyelevvel 1106/Aralık 1694’te Sahn, Zilkade 1106/Haziran 1695’te Edirnekapı’daki MihrüMah medreselerine müderris olarak tayin edilmiştir. 21 Safer 1109/8 Eylül 1697’de İstanbul’da ölmüştür. Mezarı Edirnekapı dışındadır (İnce 2005: 256-257; Özcan 1989: 140; Akbayar 1996: 1621).

Hakkında bilgi bulunan kaynaklarda eserlerinden bahsedilmemektedir. Şeyhî Mehmed Efendi (Özcan 1989: 140)’ye göre bilgili, hoş-sohbet ve güzel ahlâklı bir şairdir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1621.

Cunbur, Müjgân (2007). “Tâib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 157.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 122.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 140.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Tâib İbrahim Efendi (Celeppaşazâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 202.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Dil miyâncılık eder mûy-ı miyân-ı yâre

Cân verir böylece bir fâ’ideli bâzâre

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 140.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yeşim Dorand. 27 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2PÎRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1736-37Doğum YeriGörüntüle
3Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Yeşim Dorand. 27 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5PÎRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1736-37Doğum YılıGörüntüle
6Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Yeşim Dorand. 27 Haziran 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8PÎRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1736-37Ölüm YılıGörüntüle
9Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Yeşim Dorand. 27 Haziran 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11PÎRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1736-37MeslekGörüntüle
12Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Yeşim Dorand. 27 Haziran 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14PÎRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1736-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Yeşim Dorand. 27 Haziran 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17PÎRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1736-37Madde AdıGörüntüle
18Süheyla Acard. 27 Ekim 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle