TAL'AT, Zileli

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

19. asır âşıklarından olan Tal’at, Zileli olup hayatı hakkında çok fazla bilgi yoktur. Asıl adının Tal'at olup olmadığı bilinmeyen âşık, şiirlerinde “Tal'at ve Tal'atî” mahlaslarını kullanmıştır: “Gönülden muntazırdır Tal'atî candan sever hayrı/Şecaatle bu ruz şirâne hoş geldin safa geldin”. Tal’at, Zileli âşıklardan Ârif’in arkadaşı olup aynı yolda bir “Kalem Şuarası”dır. Cahit Öztelli, “Zileli Ârifî”nin hayatından bahsederken ayrıca Tal'at ile Ârifî’nin ilişkisine değinir. Arzuhalcilik yaptığı söylenen âşığın tam olarak ne zaman öldüğü bilinmemektedir. (Öztelli 1944: 76; TDEA 1998: 212)

Cahit Öztelli’nin Zileli Şairler (1944) adlı eserinde üç şiiri verilmektedir Zileli ünlü âşıklardan Arifî, yaşı elliyi geçtikten sonra Remzî, Lütfî, Tal’at ve diğer arkadaşları arasında reis olmuş, şiirlerine nazire söylemişlerdir. Onun da Tal'at’a hitaben söylediği manzumeler vardır (Öztelli 1944:66-67). Tespit edilen üç şiiri gayet sade ve anlaşılır olup hece ölçüsü ile kaleme alınmıştır.

Kaynakça

Öztelli, Talat(1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası.

Yaz. Krl. (2007). “Tal’at”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 163.

“Talât, Zileli” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 212.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Güzelleme

Dilerim Hüdadan vefasız yârin

Solsun gül cemali hep günden güne

Bana cevr ü cefa etti amma

Son deminde etti kendi kendine

 

Ezelden bendeye vermişti ikrar

Şimdi meğer eyledi gözleri mekkâr

Görmedim ben öyle zalim gaddar

Kimseler düşmesin anın fendine

 

Vücudum şehrini yaktı nâr etti

Beni bülbül gibi âh ı zâr etti

Meydan-ı aşk içre giriftar etti

Bağladı bendesin zülf ü bendine

 

Hâl i perişanım söyledim ana

Gam leşkeri gulv etti dört yana

Havale eyledi zülfünü bana

Neyleyim tutuldum yar kemendine

 

Talat der, bu sinem büsbütün yâre

Bir deva eylesin söylen ol yâre

Aşka düşende yok mudur çare

Divane mi, oldum noldum ben gine?

Öztelli, Talat(1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası.  76-77.

 

Koşma

Talat’ı perişan eyleyen dilber

Dilerim Mevlâ’dan perişan olsun

Beni koyup gurbet ele giderse

Yolunun üstü boz duman olsun

 

Penbe vücuduna açılsın yâre

Bulmasın tabibler derdine çare

Gece gündüz daim başlasın zâre

Bülbül gibi şi pür figan olsun

 

Etrafın kuşatsın büsbütün ağyar

Namerde ahvalin eylesin iş’ar

Bir kimse zahmini etmesin timar

Günden güne hali pek yaman olsun

 

Talat’in sualin kabirde veresin

Duam budur her murada eresin

Cümlesinden evvel cennete giresin

Mekânın firdevs-i âşiyan olsun

Öztelli, Talat(1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası. 77-78.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERMANÎd. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Cahit Külebid. 10 Ocak 1917 - ö. 20 Haziran 1997Doğum YeriGörüntüle
3BİÇÂRE MUSA, Musa Taşd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DERMANÎd. 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Cahit Külebid. 10 Ocak 1917 - ö. 20 Haziran 1997Doğum YılıGörüntüle
6BİÇÂRE MUSA, Musa Taşd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DERMANÎd. 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Cahit Külebid. 10 Ocak 1917 - ö. 20 Haziran 1997Ölüm YılıGörüntüle
9BİÇÂRE MUSA, Musa Taşd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DERMANÎd. 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Cahit Külebid. 10 Ocak 1917 - ö. 20 Haziran 1997MeslekGörüntüle
12BİÇÂRE MUSA, Musa Taşd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13DERMANÎd. 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Cahit Külebid. 10 Ocak 1917 - ö. 20 Haziran 1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BİÇÂRE MUSA, Musa Taşd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERMANÎd. 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Cahit Külebid. 10 Ocak 1917 - ö. 20 Haziran 1997Madde AdıGörüntüle
18BİÇÂRE MUSA, Musa Taşd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle