Tâlibî, Şeyh Hasan Tâlibî Dede

(d. ?/? - ö. 1130/1717-1718)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İştib’de doğdu. Asıl adı Hasan’dır. Babası kadıdır. Selanik Şeyhi Vecdi Dede hizmetinde yetişti. Vecdi Dede’nin vefatından sonra bir müddet onun yerine şeyhlik makamına oturdu. Hakkında çıkan bazı söylentiler üzerine görevinden alındı. Şeyh Gavsî Dede’nin eğitimi ve himmetiyle Selanik ve Mısır mevlevihanelerinde şeyhlik vazifesinde bulundu. Mısır şeyhi olduğu sırada ismi, bazı dostlarının adının Halil Paşa hadisesine karışması neticesinde vazifesini bırakarak Anadolu’ya geldi. Çelebi Seyyid Muhammed Arif Efendi’nin araya girmesiyle Serez Mevlevihanesi şeyhliğine getirildi. Bu vazife iken yüz yaşına yaklaşmış olarak hicri 1130 yılında vefat etti.
Nazım ve nesirde Vecdi Dede’nin izinden giden Tâlibî, “Şerh-i Mu‘addelat-ı Mesnevî” adında bir eser yazmıştır. Fakat eseri tamamlayamadan vefat etmiştir.

Kaynakça

Genç, İlhan (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 323.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 14.12.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nûr-ı dîdem çeşm-i pür-hûnum ki câyundur senün
Ferş olmış la‘lden sırça serâyundur senün

Tûtiyâyı zerrece hîç gözime göstermeyen
Kuhl-ı erbâb-ı basîret hâk-pâyundur senün

Berk sanma şu‘le-i âh-ı derûnumdur dilâ
Ra‘d zan itme sadâ-yı hây u hûyundur senün

Kaşlarun zîr-i cebînünde kamer altında râ
Didüm ol dilber didi bu hüsn-i râyundur senün

Şâh-ı gamsın leşker-i hicrân ile ceng itmege
Tâlibî âhunla kaddün ok u yayundur senün

(Genç, İlhan (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 323)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İŞTİBÎ, Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1606Doğum YeriGörüntüle
2SADRÎd. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
3İŞTİBÎ, Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1606Doğum YılıGörüntüle
4SADRÎd. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
5İŞTİBÎ, Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1606Ölüm YılıGörüntüle
6SADRÎd. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
7İŞTİBÎ, Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1606MeslekGörüntüle
8SADRÎd. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
9İŞTİBÎ, Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1606Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10SADRÎd. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İŞTİBÎ, Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1606Madde AdıGörüntüle
12SADRÎd. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle