TEVEKKÜLÎ DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tevekkülî Dede’nin hayatı hakkında bilgi yoktur. 17. asırda yaşayan mutasavvıfın, Saraybosna Mevlevihanesi şeyhlerinden olduğu bilinmektedir. Esrar Dede Tezkire’sinde vefatı ile ilgili bir menkıbe anlatıldıktan sonra Farsça bir kıtası verilmektedir (TDEA 1998: 328). Tevekkülî Dede’nin ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

 Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

“Tevekkülî Dede” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 328.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Hem çû gavvâsân-ı müflis ez berâ-yıgevherî

Zahmet-i derya-yı merdum-ı hâr mibâyed keşîd

Cevher-i nâ-ehl u nâ-hemvâr behr-i u keşem

Behr-i yek gul zahmet-i şâd hâr mi bâyed keşîd

 Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 71.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂLÎd. ? - ö. 1646-48Doğum YeriGörüntüle
2RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
4ÂLÎd. ? - ö. 1646-48Doğum YılıGörüntüle
5RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
7ÂLÎd. ? - ö. 1646-48Ölüm YılıGörüntüle
8RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
10ÂLÎd. ? - ö. 1646-48MeslekGörüntüle
11RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874MeslekGörüntüle
13ÂLÎd. ? - ö. 1646-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂLÎd. ? - ö. 1646-48Madde AdıGörüntüle
17RÜŞDÎ, Muhammedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Madde AdıGörüntüle