TEVEKKÜLÎ DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tevekkülî Dede’nin hayatı hakkında bilgi yoktur. 17. asırda yaşayan mutasavvıfın, Saraybosna Mevlevihanesi şeyhlerinden olduğu bilinmektedir. Esrar Dede Tezkire’sinde vefatı ile ilgili bir menkıbe anlatıldıktan sonra Farsça bir kıtası verilmektedir (TDEA 1998: 328). Tevekkülî Dede’nin ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

 Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay.

“Tevekkülî Dede” (1998). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 328.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Hem çû gavvâsân-ı müflis ez berâ-yıgevherî

Zahmet-i derya-yı merdum-ı hâr mibâyed keşîd

Cevher-i nâ-ehl u nâ-hemvâr behr-i u keşem

Behr-i yek gul zahmet-i şâd hâr mi bâyed keşîd

 Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede. Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 71.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Doğum YeriGörüntüle
2ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YeriGörüntüle
3HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Doğum YeriGörüntüle
4FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Doğum YılıGörüntüle
5ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
6HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
7FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Ölüm YılıGörüntüle
8ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Ölüm YılıGörüntüle
9HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
10FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59MeslekGörüntüle
11ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874MeslekGörüntüle
12HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850MeslekGörüntüle
13FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FERÎDÛN, Şîr Ali Çelebid. ? - ö. 1658-59Madde AdıGörüntüle
17ZÜHDÎ, Abdülkerîmd. ? - ö. 1874Madde AdıGörüntüle
18HASBÎ, Mehmed Hasîb, Çokod. ? - ö. 1850Madde AdıGörüntüle