TEVFÎK, Dellal-zâde Mehmed Tevfîk Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İstanbul Eğrikapı’da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Dellal-zâde denmekle meşhur olan Mehmed Tevfîk Efendi, III. Mustafa dönemi (1757-74) başlarında vefat etti.

Şairliğiyle tanınan Mehmed Tevfîk Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1631.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 54.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 132.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 93.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdülkadir Meriçboyud. 16 Temmuz 1917 - ö. 1 Mart 1985Doğum YeriGörüntüle
2TÂİB, Ahî-zâde Derviş İsmail Tâib Efendid. ? - ö. 1714-15Doğum YeriGörüntüle
3Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Abdülkadir Meriçboyud. 16 Temmuz 1917 - ö. 1 Mart 1985Doğum YılıGörüntüle
5TÂİB, Ahî-zâde Derviş İsmail Tâib Efendid. ? - ö. 1714-15Doğum YılıGörüntüle
6Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Abdülkadir Meriçboyud. 16 Temmuz 1917 - ö. 1 Mart 1985Ölüm YılıGörüntüle
8TÂİB, Ahî-zâde Derviş İsmail Tâib Efendid. ? - ö. 1714-15Ölüm YılıGörüntüle
9Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Abdülkadir Meriçboyud. 16 Temmuz 1917 - ö. 1 Mart 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TÂİB, Ahî-zâde Derviş İsmail Tâib Efendid. ? - ö. 1714-15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Abdülkadir Meriçboyud. 16 Temmuz 1917 - ö. 1 Mart 1985Madde AdıGörüntüle
14TÂİB, Ahî-zâde Derviş İsmail Tâib Efendid. ? - ö. 1714-15Madde AdıGörüntüle
15Figen Şakacıd. 30 Haziran 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle