TIFLÎ, Mahmud Efendi

(d. 1181/1767-68 - ö. 1192/1778-79)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd (Akkuş 2008: 212-214) adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Abdullah adlı birinin oğludur. Asıl adı Mahmud'dur. 1181/1767-68 yılında doğdu. Hatîbî'nin verdiği bilgiye göre, 9 yaşına ulaştığında şiir söylemeye başladı. 11 yaşına geldiğinde 1192/1778'de de vefat etti.

Şiirde Tıflî mahlasını kullandı. Gerek kısa süren hayatı, gerekse çok küçük yaşta şiir söylemeye başlaması, Tıflî'yi divan şiirinin istisnai isimlerinden biri yapmaktadır. Fakat eldeki şiiri, bir çocuğun hislerinden ziyade yetişkin bir şairin mısralarını hatırlatmaktadır.

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 212-13.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dil-i gam-dîde benim ârız-ı pür-âb senin

Şeb-i târîk benim rûz-ı cihân tâb senin

Vir güşâyiş güzelim ukde-i âmâlimize

Rişte-i cân benim sünbül-i şâd-âb senin

Zâhidâ meclis-i mey-hâneye gel va'd idelim

Sâgar-ı bâde benim kevser-i nâ-yâb senin

Râzı ol sen de bu nakşıma ne var ey bülbül

Âh u feryâd benim gonçe-i sîr-âb senin

Şeb-i firkatde a Tıflî gözün aç yâra dedim

Telh-ı bî-dâdi benim çeşm-i şeker-hâb senin

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 212-13.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Doğum YeriGörüntüle
2SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Doğum YeriGörüntüle
4HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Doğum YılıGörüntüle
5SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Doğum YılıGörüntüle
7HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Ölüm YılıGörüntüle
8SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Ölüm YılıGörüntüle
10HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂKÎ, Muhammed Hüseyin, On İki İlim Mollad. ? - ö. 1858-59Madde AdıGörüntüle
14SÂFÎ, Molla Mustafa Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15TABÎBOĞLU, Abdullahd. 1836-37 - ö. 1906-07Madde AdıGörüntüle