TIFLÎ, Mahmud Efendi

(d. 1181/1767-68 - ö. 1192/1778-79)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd (Akkuş 2008: 212-214) adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Abdullah adlı birinin oğludur. Asıl adı Mahmud'dur. 1181/1767-68 yılında doğdu. Hatîbî'nin verdiği bilgiye göre, 9 yaşına ulaştığında şiir söylemeye başladı. 11 yaşına geldiğinde 1192/1778'de de vefat etti.

Şiirde Tıflî mahlasını kullandı. Gerek kısa süren hayatı, gerekse çok küçük yaşta şiir söylemeye başlaması, Tıflî'yi divan şiirinin istisnai isimlerinden biri yapmaktadır. Fakat eldeki şiiri, bir çocuğun hislerinden ziyade yetişkin bir şairin mısralarını hatırlatmaktadır.

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 212-13.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dil-i gam-dîde benim ârız-ı pür-âb senin

Şeb-i târîk benim rûz-ı cihân tâb senin

Vir güşâyiş güzelim ukde-i âmâlimize

Rişte-i cân benim sünbül-i şâd-âb senin

Zâhidâ meclis-i mey-hâneye gel va'd idelim

Sâgar-ı bâde benim kevser-i nâ-yâb senin

Râzı ol sen de bu nakşıma ne var ey bülbül

Âh u feryâd benim gonçe-i sîr-âb senin

Şeb-i firkatde a Tıflî gözün aç yâra dedim

Telh-ı bî-dâdi benim çeşm-i şeker-hâb senin

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 212-13.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Doğum YeriGörüntüle
3ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
4HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Doğum YılıGörüntüle
6ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Ölüm YılıGörüntüle
9ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Madde AdıGörüntüle
15ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle