TURÂBÎ, Emir Efendi-zâde, Derviş Ömer

(d. ?/? - ö. 1139/1726)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ömer’dir. Sinoplu olan şair, Emîr Efendi adıyla tanınan bir zatın oğludur. Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlamıştır. Dünyaya meyletmeyen bir yapıya sahip olan şair, ömrünü daha çok uzlet içinde geçirdi. Sinop’ta Sultan Alaadin camiinde inzivaya çekilmiş, 1108 / 1696-97’de İstanbul’ gelerek o esnada Anadolu kazaskerliğinden mazul olan Ak Mahmûd Efendi’ye (ö. 1704) intisap etti. Uzun müddet Ak Mahmûd Efendi’ye hizmet etmiş onun vefatında sonra memleketine dönüp yine uzleti tercih etti. Burada kanaat içinde bir hayat yaşamaya devam etti.

Sinop’ta Seyyid Bilal tekkesinde uzlete çekilmişken 1139 / 1726-27’de vefat etmiştir (İnce 2005: 260).
Âşıkâne şiirleri vardır (Erdem 1994: 52). Sâlim hem şiirlerinin çok olmadığını hem de şiirde çok maharetli olmadığını belirtir (İnce 2005: 260).
Degişmem zevkı ekdâre gınâyı neyleyim hergiz / Libâs-ı fakrımı ben hil’at-ı şâhâneye vermem (İnce 2005: 261; Erdem 1994: 53)
 

Kaynakça

Erdem, Sadık (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 53.

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Sâlim Efendi. Tezkiretü’ş-Şu’arâ.Ankara: AKM Yay. 260-261.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 129.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 01.10.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

Degişmem zevkı ekdâre gınâyı neyleyim hergiz

Libâs-ı fakrımı ben hil’at-ı sâhâneye vermem 

(İnce, Adnan ( 2005).Sâlim Efendi. Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: AKM Yay. 261; Erdem, Sadık (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 53)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nevzat Çelikd. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSA KAHRAMANd. 01.01.1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Nevzat Çelikd. 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İSA KAHRAMANd. 01.01.1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Nevzat Çelikd. 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İSA KAHRAMANd. 01.01.1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Nevzat Çelikd. 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İSA KAHRAMANd. 01.01.1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nevzat Çelikd. 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSA KAHRAMANd. 01.01.1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Bünyamin Karad. 07 Şubat 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Nevzat Çelikd. 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İSA KAHRAMANd. 01.01.1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle