TURÂBÎ, Emir Efendi-zâde, Derviş Ömer

(d. ?/? - ö. 1139/1726)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ömer’dir. Sinoplu olan şair, Emîr Efendi adıyla tanınan bir zatın oğludur. Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlamıştır. Dünyaya meyletmeyen bir yapıya sahip olan şair, ömrünü daha çok uzlet içinde geçirdi. Sinop’ta Sultan Alaadin camiinde inzivaya çekilmiş, 1108 / 1696-97’de İstanbul’ gelerek o esnada Anadolu kazaskerliğinden mazul olan Ak Mahmûd Efendi’ye (ö. 1704) intisap etti. Uzun müddet Ak Mahmûd Efendi’ye hizmet etmiş onun vefatında sonra memleketine dönüp yine uzleti tercih etti. Burada kanaat içinde bir hayat yaşamaya devam etti.

Sinop’ta Seyyid Bilal tekkesinde uzlete çekilmişken 1139 / 1726-27’de vefat etmiştir (İnce 2005: 260).
Âşıkâne şiirleri vardır (Erdem 1994: 52). Sâlim hem şiirlerinin çok olmadığını hem de şiirde çok maharetli olmadığını belirtir (İnce 2005: 260).
Degişmem zevkı ekdâre gınâyı neyleyim hergiz / Libâs-ı fakrımı ben hil’at-ı şâhâneye vermem (İnce 2005: 261; Erdem 1994: 53)
 

Kaynakça

Erdem, Sadık (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 53.

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Sâlim Efendi. Tezkiretü’ş-Şu’arâ.Ankara: AKM Yay. 260-261.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 129.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 01.10.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün

Degişmem zevkı ekdâre gınâyı neyleyim hergiz

Libâs-ı fakrımı ben hil’at-ı sâhâneye vermem 

(İnce, Adnan ( 2005).Sâlim Efendi. Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: AKM Yay. 261; Erdem, Sadık (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 53)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂTİBÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞÜKRÎ, Şükrî Çelebid. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
3Hüseyin Akınd. 8 Şubat 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KÂTİBÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞÜKRÎ, Şükrî Çelebid. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Akınd. 8 Şubat 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KÂTİBÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÜKRÎ, Şükrî Çelebid. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
9Hüseyin Akınd. 8 Şubat 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KÂTİBÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞÜKRÎ, Şükrî Çelebid. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
12Hüseyin Akınd. 8 Şubat 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
13KÂTİBÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÜKRÎ, Şükrî Çelebid. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hüseyin Akınd. 8 Şubat 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÂTİBÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞÜKRÎ, Şükrî Çelebid. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
18Hüseyin Akınd. 8 Şubat 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle