UBEYDÎ/ABDÎ, Müeyyed-zâde Abdî Çelebi

(d. ?/? - ö. 961/1554)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Amasyalıdır. Sadrazam Pîrî Paşa'nın damadı ve kazasker Abdurrahmân Çelebi’nin kardeşidir. Âşık Çelebi, zarif, latif ve ilim, irfan dolu bir zat olduğunu belirtir. Serez’de ve Üsküp’te kadılık yaptı. Sofya kadısı iken 961/1554 yılında vefat etti (Kılıç 2010: 1039-1040).

Talik yazıda ustaydı. Şiir, inşa ve muammada yetenekliydi. Şiirlerindeki üslubu Acem tarzındadır. Yaşadığı dönemde kitaba ve okumaya olan ilgisiyle tanındı (İpekten vd. 1988: 2).

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şerh ider derdin dehân açmış dil-i sad-pârenün

Bagladum ol dem hemân agzını muhkem yârenün

Katı gönlek yumşadur cânâ benüm zârîlıgum

Kûh-ken zûrına döymez güci seng-i hârenün

Gün yüzinde benleri denlü safâda olmaya

Gök yüzinde zîneti mihr ü meh ü seyyârenün

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1040.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Salih Aydemird. 10 Ocak 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MURÂDÎ, II. Murâd, Sultân Murâd-ı Sânî bin Çelebi Sultân Mehmed-i Evveld. Haziran 1404 - ö. 3 Şubat 1451Doğum YeriGörüntüle
3HACI ÂLÎ EFENDİ, Âlî b. Halîld. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Salih Aydemird. 10 Ocak 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MURÂDÎ, II. Murâd, Sultân Murâd-ı Sânî bin Çelebi Sultân Mehmed-i Evveld. Haziran 1404 - ö. 3 Şubat 1451Doğum YılıGörüntüle
6HACI ÂLÎ EFENDİ, Âlî b. Halîld. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Salih Aydemird. 10 Ocak 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MURÂDÎ, II. Murâd, Sultân Murâd-ı Sânî bin Çelebi Sultân Mehmed-i Evveld. Haziran 1404 - ö. 3 Şubat 1451Ölüm YılıGörüntüle
9HACI ÂLÎ EFENDİ, Âlî b. Halîld. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Salih Aydemird. 10 Ocak 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MURÂDÎ, II. Murâd, Sultân Murâd-ı Sânî bin Çelebi Sultân Mehmed-i Evveld. Haziran 1404 - ö. 3 Şubat 1451MeslekGörüntüle
12HACI ÂLÎ EFENDİ, Âlî b. Halîld. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Salih Aydemird. 10 Ocak 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MURÂDÎ, II. Murâd, Sultân Murâd-ı Sânî bin Çelebi Sultân Mehmed-i Evveld. Haziran 1404 - ö. 3 Şubat 1451Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HACI ÂLÎ EFENDİ, Âlî b. Halîld. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Salih Aydemird. 10 Ocak 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MURÂDÎ, II. Murâd, Sultân Murâd-ı Sânî bin Çelebi Sultân Mehmed-i Evveld. Haziran 1404 - ö. 3 Şubat 1451Madde AdıGörüntüle
18HACI ÂLÎ EFENDİ, Âlî b. Halîld. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle