ÜMÎDÎ, Abdurrahîm Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı, Abdürrahîm Çelebi; mahlası Ümîdî’dir. Isparta'da doğdu. Şam kadısı olan Ali Çelebi’nin kardeşi olup kendisi de kadılık yapmıştır. Ahdî, Farsça ve Türkçe şiirleri olan şairin şiirlerinin beğenildiğini ifade eder. Şiirleri genellikle âşıkâne ve rindâne tarzdadır (Solmaz 2005: 203-04). 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal- Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2015
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Zülf-i tu şod dest-i tu mahzûn u perîşân

K’û nîz çü men kerde fürû ser-be girîbân

***

Felegün hâline ey h’âce nazar kılmazsın

Çarh-ı atlas ne kumaş idigüni bilmezsin

***

İbret aldı bunca gamlarla görüp âlem beni

Âh kim ibret-nümâ-yı âlem itdi gam beni

 

Saldı deryâ-yı gamun girdâbına devrân beni

Rûzgâr-ı nâ-muvâfık itdi ser-gerdân beni

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 204.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALİL, Silsüpüroğlu Halil Beyd. 1857/1858? - ö. 1949Doğum YeriGörüntüle
2HALİL, Silsüpüroğlu Halil Beyd. 1857/1858? - ö. 1949Doğum YılıGörüntüle
3HALİL, Silsüpüroğlu Halil Beyd. 1857/1858? - ö. 1949Ölüm YılıGörüntüle
4HALİL, Silsüpüroğlu Halil Beyd. 1857/1858? - ö. 1949MeslekGörüntüle
5HALİL, Silsüpüroğlu Halil Beyd. 1857/1858? - ö. 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6HALİL, Silsüpüroğlu Halil Beyd. 1857/1858? - ö. 1949Madde AdıGörüntüle