ÜMÎDÎ, Mustafa/Mehmed Ümîdî Paşa

(d. ?/? - ö. 946/1539-40)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğan şairin doğum tarihi bilinmemektedir. Ahdi (Solmaz 2009: 39)’ye göre Mehmed Paşa, Âşık Çelebi (Kılıç 2010: 369)’ye göre de Mustafa Paşa zolarak tanındı. Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz vd. 2001: 62)’ye göre Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 481)’de Emîrî Mustafa Paşa olarak yazılması müstensih hatasıdır. Kanûnî Sultan Süleyman devri kaptanlarından Salih Paşa’nın oğludur. Babası gibi denizci, paşa ve beylerbeyi oldu. 946/1539-40 yılında vefat etti. Şiir ve inşası ile tanındı.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda (Kılıç 2010: 370; Solmaz 2009: 40) şiirlerinden örnekler yer almaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 481.

Cunbur, Müjgân (2007). “Ümîdî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı.Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 459.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 512.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 396-370.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 62.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî). Denizli: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10731,agmpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 20.06.2014]. 39-40.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). C. 8. “Ümidî Mustafa Paşa”. İstanbul: Dergâh Yay. 488.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Öldürüp girdi şafâkveş kanuma ol âftâb

Şimdi görünmez meger kim itdi kanumdan hicâb

Dil ruh-ı zîbânı gördükce yürek yansa n’ola

Penbe yanar sırçaya olsa mukâbil âftâb

Derd-i ışka yaz devâ-yı vasl yâ merk-i rakîb

Ey tabîb-i cân buyur ben hasteye şâfî cevâb

Kebkebün nakşıyle zînet bulalı rûy-i zemîn

Reşk idüp dir âsmân yâ leyteni küntü türâb*

Ey Ümidî görmek ile yâri oldum kâm-bîn

Câme-hâb içre uyur bulsam olurdum kâm-yâb

* Keşke toprak olsaydım (Kur'an 78/ 40)

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî). Denizli: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10731,agmpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 20.06.2014]. 39-40.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Doğum YeriGörüntüle
2Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Doğum YeriGörüntüle
3Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Doğum YılıGörüntüle
5Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Doğum YılıGörüntüle
6Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Ölüm YılıGörüntüle
8Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Ölüm YılıGörüntüle
9Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972MeslekGörüntüle
11Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993MeslekGörüntüle
12Önay Sözerd. 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Suat Dervişd. 1905 - ö. 23 Temmuz 1972Madde AdıGörüntüle
17Feyyaz Kayacand. 19 Aralık 1919 - ö. 05 Nisan 1993Madde AdıGörüntüle
18Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle