Vahdetî, Hüsam-zâde Ahmed Vahdetî Efendi

(d. ?/? - ö. 1079/1668)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmed olup Hüsam-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra mülazım oldu. Daha sonra kadı olarak bazı büyük kazalarda kadılık yaptı. 1668 tarihinde vefat etti. Devrin şairlerindendir.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Çapan, Pervin (haz.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 14.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Takınmış turre-i zülfini mânendi iki sünbül
İki yaprakla gûyâ gonce-i ruhsârıdur bir gül

(Çapan, Pervin (haz.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 696)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953Doğum YeriGörüntüle
2SIDKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Doğum YeriGörüntüle
4Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953Doğum YılıGörüntüle
5SIDKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Doğum YılıGörüntüle
7Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953Ölüm YılıGörüntüle
8SIDKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Ölüm YılıGörüntüle
10Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953MeslekGörüntüle
11SIDKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966MeslekGörüntüle
13Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIDKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953Madde AdıGörüntüle
17SIDKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Belkıs Sami Boyard. 1894 - ö. 14 Mayıs 1966Madde AdıGörüntüle