Vahdetî, Hüsam-zâde Ahmed Vahdetî Efendi

(d. ?/? - ö. 1079/1668)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ahmed olup Hüsam-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra mülazım oldu. Daha sonra kadı olarak bazı büyük kazalarda kadılık yaptı. 1668 tarihinde vefat etti. Devrin şairlerindendir.

Kaynakça

Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Çapan, Pervin (haz.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 14.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Takınmış turre-i zülfini mânendi iki sünbül
İki yaprakla gûyâ gonce-i ruhsârıdur bir gül

(Çapan, Pervin (haz.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 696)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OSMÂN, Hakîkî-zâde Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. 1627-8Doğum YeriGörüntüle
2VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55Doğum YeriGörüntüle
3Naki Tezeld. 6 Ağustos 1915 - ö. 24 Temmuz 1980Doğum YeriGörüntüle
4OSMÂN, Hakîkî-zâde Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. 1627-8Doğum YılıGörüntüle
5VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55Doğum YılıGörüntüle
6Naki Tezeld. 6 Ağustos 1915 - ö. 24 Temmuz 1980Doğum YılıGörüntüle
7OSMÂN, Hakîkî-zâde Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. 1627-8Ölüm YılıGörüntüle
8VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55Ölüm YılıGörüntüle
9Naki Tezeld. 6 Ağustos 1915 - ö. 24 Temmuz 1980Ölüm YılıGörüntüle
10OSMÂN, Hakîkî-zâde Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. 1627-8MeslekGörüntüle
11VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55MeslekGörüntüle
12Naki Tezeld. 6 Ağustos 1915 - ö. 24 Temmuz 1980MeslekGörüntüle
13OSMÂN, Hakîkî-zâde Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. 1627-8Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Naki Tezeld. 6 Ağustos 1915 - ö. 24 Temmuz 1980Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OSMÂN, Hakîkî-zâde Şeyh Osmân Efendid. ? - ö. 1627-8Madde AdıGörüntüle
17VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55Madde AdıGörüntüle
18Naki Tezeld. 6 Ağustos 1915 - ö. 24 Temmuz 1980Madde AdıGörüntüle