Tomris Uyar

Tomris Tamer, R. Tomris
(d. 15 Mart 1941 / ö. 04 Temmuz 2003)
Öykü, deneme yazarı; eleştirmen, çevirmen.
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hukuk öğrenimi görmüş Celile Girgin ile Fuat Gedik’in kızı Tomris Uyar, 15 Mart 1941’de İstanbul’da doğmuştur. Çevirilerinde Tomris Tamer ve R. Tomris imzalarını kullanmıştır. Turgut Uyar’la evlendikten sonra (1969) R. Tomris Uyar ve Tomris Uyar imzasıyla eser yayımlamıştır. İlkokulu Yeni Kolej’de (1952), ortaokulu English High School’da (1957), liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde (1961) okumuştur. 1963’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun olmuştur. İlk evliliğini 1963’te Ülkü Tamer’le yapmıştır. Bu evlilikten Ekin adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiş; ancak, kızını emzirirken boğazına süt kaçması sonucu kaybetmiş ve Ülkü Tamer’le evliliğine son vermiştir. 1967’de Turgut Uyar’la evlenmiş; bu evliliğinden Hayri Turgut adında bir oğlu olmuştur.

Yazın hayatına 1963’te Varlık’ta çeviriler yaparak giren Tomris Uyar'ın ilk çevirisi, 1962’de Varlık Yayınevi tarafından yayımlanan Rabindranath Tagore’un Şekerden Bebek adlı masalıdır. Çevirileri Dost, Papirüs, Yeni Dergi, Soyut, Yeni Edebiyat, Yeni Düşün gibi dergilerde yer almıştır. 1965’ten beri öyküler kaleme alan Tomris Uyar’ın 1968’de Papirüs’ün yazıhanesinin bulunduğu handa çıkan yangında John Dos Passos’un USA adlı romanından yüz sayfa kadar yaptığı çeviri ve ilk öykülerini derlediği “Suya Yazılı” adlı dosyası yanmıştır. Bu yangında kaybettiği dosyada yer alan öykülerden sadece Türk Dili’nin 1965 yılının Mart sayısında yayımlanan “Kristin" adlı öyküsü kurtulmuştur.

Tomris Uyar'ın öyküleri Türkiye Defteri Siyaset ve Edebiyat Dergisi, Yeni Dergi, Papirüs, Soyut adlı dergilerde yayımlanmıştır. On bir öykü kitabı dışında, dünya edebiyatından Türkçeye kazandırdığı çevirileri ve günlükleri vardır. Çeşitli dergi ve gazetelerde yer alan eleştirileri, denemeleri ile edebiyat incelemeleri, polemikleri ve söyleşileri Handan İnci tarafından derlenmiş; Kitapla Direniş, Aşkın Yıpranma Payı adlarıyla toplu olarak yayımlanmıştır.

Tomris Uyar, yazın hayatı boyunca kurmaca türler arasında sadece öykü türünde eser vermiştir. Tek bir tür üzerine düşünen, üreten bir yazar olarak öykücülüğünün oluşumunda, gelişiminde yönlendirici kaynaklar arasında Türk ve dünya edebiyatından seçkin isimlerin etkisi vardır. “Öykü idmanı için Çehov’u (...), yazma keyfini kazanmak için Truman Capote’yi, Katherine Mansfield’i, Türk edebiyatıyla bağı[n]ı diri tutmak için Halit Ziya’yı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, Reşat Nuri’yi, Sait Faik ile Sabahattin Ali'yi ...” (Andaç 1996: 32) okuduğunu söylemiştir. Yabancı dil bilmelerine karşın önce Türkçeyi sonra Osmanlıcayı doğru tanılarıyla okumasına özen gösteren ailesi sayesinde koyu bir Türkçe âşığı olduğunu belirtmiştir (? 1995: 8).

1950 kuşağı öykücülerinden olan Tomris Uyar’ın yazın hayatına çeviriyle başlaması, dünya edebiyatını çok iyi tanımasının yanı sıra Türkçenin derinliklerine inmeyi başarmasını sağlamıştır. Tomris Uyar'ın sıradan, günlük hayattan kesitler üzerine kurguladığı öykülerinde kişilerin fiziksel özelliklerinden çok gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlar karşısındaki tutumları, duyguları ve düşünceleri ön plandadır. Anton Çehov ve Sait Faik çizgisini izleyen durum/kesit öyküleri yazdığını söylemek mümkündür.

Yazar ve çevirmen kimliğinin yanında, Boğaziçi Üniversitesi’nde seçmeli olarak Çağdaş Öykü ve Türk Öykücülüğü dersi vermiş, Bilgi Üniversitesi’nde “Kıyıdan Açılmak” adlı atölye çalışması gerçekleştirmiştir. 1978’de davet üzerine Amerika’ya giden Tomris Uyar, Chicago ve Washington’da çeşitli kongrelere katılmıştır. Daha önce gittiği Finlandiya’da, 16-20 Haziran 1991 tarihinde düzenlenen Literature and Memory konulu toplantıda yer almış; sık sık gittiği Almanya’da okuma günlerine katkıda bulunmuştur. Çeşitli programlara katılımcı olarak davet edilmiştir.

Dört yıl yemek borusu kanseri nedeniyle tedavi gören Tomris Uyar, 4 Temmuz 2003’te vefat etmiş, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

Çevirileri ve öyküleriyle pek çok ödül alan Tomris Uyar’ın ödülleri şunlardır: Turgut Uyar ile birlikte çevirdiği Titus Lucretius Carus’un Evrenin Yapısı adlı eseriyle TDK Çeviri Ödülü (1975); Michael Bogdanov’un Hiawatha adlı oyununun çevirisiyle Avni Dilligil Tiyatro Çeviri Ödülü (1986-1987); Yürekte Bukağı adlı öykü kitabıyla 26. Sait Faik Hikâye Armağanı (1980); Yaza Yolculuk adlı öykü kitabıyla 33. Sait Faik Hikâye Armağanı (1987); Yaza Yolculuk adlı kitabındaki "Son Sanrı" öyküsüyle -törene katılmadığı gerekçesiyle kabul etmediği- 1. Haldun Taner Öykü Ödülü (1987); Tenessee Williams'ın Yağmur Gibi Söyle Bana adlı eserinin çevirisiyle Dünya Kitap Ödülleri Yılın Çeviri Kitabı Ödülü (1999); Güzel Yazı Defteri adlı öykü kitabıyla 26. Sedat Simavi Edebiyat Ödülü (2002) ve Dünya Kitap Ödülleri Yılın Telif Kitabı Ödülü (2002).

Kitap-lık, Eylül 2009’da yayımlanan 130. sayısında Tomris Uyar dosyasına yer vermiştir. Kasım-Aralık 1996 tarihli Adam Öykü dergisinin 7. sayısının konuşma dosyası “Tomris Uyar ile Dünden Bugüne” başlığıyla Tomris Uyar’a ayrılmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 17 Kasım 2011’de “Tomris Uyar için 70. ‘Yaş Değiştirme Törenine Yetişen…’ Bir Sempozyum” başlıklı toplantı düzenlenmiştir. Bu sempozyumda yer alan konuşmaların bir kısmı Notos’un Nisan-Mayıs 2012 tarihli 33. sayısında yayımlanmıştır.

Tomris Uyar’ın modernizm etkisindeki ilk dönem öykülerini oluşturan 1981 yılına kadarki on yıllık süreçte, yazdığı dört öykü kitabında (İpek ve Bakır, Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi, Dizboyu Papatyalar, Yürekte Bukağı) yenilikçi biçimsel arayış söz konusudur. Bakış açısına göre farklı yazı karakterlerinin kullanıldığı ilk öykü kitabı İpek ve Bakır’dan 1980 dönemini hazırlayan siyasî çatışmaların ortaya çıkardığı bireysel ve toplumsal dönüşümün izlerini barındıran dördüncü öykü kitabı Yürekte Bukağı’ya kadarki sürede biçimsel yeniliğin peşinde bir yazar olduğunu, işlediği temalardan çok kurguladığı öykü evreninde görmek mümkündür. Bu dönem öykülerinde; toplumsal değerlerin insan yaşamına etkileri, şehirleşme, göç, evlilik gibi durumları sosyo-ekonomik bağlamda ele almıştır. Kullandığı kolaj/ montaj tekniği, olayın akışı ile öykü kişilerinin iç dünyalarında akıp giden duygu ve düşüncelerin bir bütünlük içinde ortaya çıkmasını sağlamıştır.

İlk döneme ait kitaplarından (İpek ve Bakır, Ödeşmeler ve Şahmeran Hikâyesi, Dizboyu Papatyalar, Yürekte Bukağı) farklı olarak ikinci dönem kitaplarında (Yaz Düşleri/ Düş Kışları, Gecegezen Kızlar, Yaza Yolculuk, Sekizinci Günah, Otuzların Kadını, Güzel Yazı Defteri) değişen toplum yapısı ile birlikte öykü kahramanlarının hayata karşı duruşlarının da değiştiği görülmektedir. Tomris Uyar’ın öykülerinde dikkat çeken asıl yenilik postmodern anlayışın özelliklerini çeşitlendirmesidir. İlk kez Yaz Düşleri/ Düş Kışları öykü kitabında, dipnot tekniğini kullanmıştır. Gecegezen Kızlar’daki öykülerin çekirdeğini; masallardan yararlanma, metinlerarasılık, iç içe anlatılar oluşturur. Sekizinci Günah adlı öykü kitabında; tıpkı "İkinci Yeni" şiirinde kullanıldığı gibi soyut, imge yüklü, çağrışım açısından zengin bir dil tercih edilmiştir. Otuzların Kadını ile Aramızdaki Şey’de; gözlemlerindeki önemli ayrıntılar, özyaşamöyküsel gerçeklikler yazarın yazma serüveni ile birlikte verilmiştir. Yazı karakterlerinin farklı kullanımı, dipnotlar, şiirsel deyişler gibi çok çeşitli teknik öykünün matematiği sayılan kurguyla birlikte harmanlanmıştır.

Güzel Yazı Defteri, öykünün sınırlarını aşan ama roman olarak da kabul edilmeyen ve Fransızların “nouvelle” dedikleri türde yazılmış olması yönüyle diğer kitaplarından ayrılan son öykü kitabıdır. Kendisiyle yapılan bir söyleşide, bu kitabın öykücülüğünün bütün özelliklerini taşıdığını (Şarman 2002: 24) söylemiştir.

Tomris Uyar, kendi sanatsal yaklaşımına en uygun olduğuna inandığı tür olan öyküde direterek, tek bir türde eser veren ender yazarlar arasında yer almıştır. Yazıldığı dönemin toplumsal olaylarının arka planında kalan duygu durumlarını “aydınlanma ânı” (flash fiction) ile birlikte verdiği, farklı anlatım türleriyle farklı biçimsel arayışın peşine düştüğü öykülerinde Türkçeninestetik kullanımına odaklanmıştır. Öyküleri çeşitli dillere çevrilerek seçkilerde yer almış, dünya edebiyatından yaptığı çevirilerle Türkçeye pek çok eser kazandırmıştır. Okurla kurduğu bağın yazdığı öykülerden önceye, yaptığı çevirilere dayandığını düşünen Tomris Uyar, İngilizceyi daha iyi öğrenmek için değil; Türkçede dilinin kıvraklığını, esnekliğini sınamak için çeviriler yaptığını, öyküye daha sonra cesaret ettiğini söylemiştir (Andaç 1996: 32). Esma Kadızade, Tomris Uyar’ın kurgu ustası olmasında çevirilerle edebiyat dünyasına girişinin öneminin büyük olduğunu belirtmiştir: “Çünkü Tomris Uyar, çeviri yaparken bir yandan Türkçeyi doğru ve incelikleriyle kullanıp, Türkçenin sınırlarını zorlarken bir yandan da Batı edebiyatını çok iyi özümseyip, Batılı anlamda kısa öykü ile ilgili bütün teknikleri kendi öyküsünde kurgulamayı başarmıştır” (Kadızade 2012: 307).

1975’te günlük yazmaya başlayan Tomris Uyar’ın yirmi beş yıl boyunca tuttuğu günlükler farklı isimlerle (Gündökümü 75; Sesler, Yüzler, Sokaklar; Günlerin Tortusu; Yazılı Günler; Tanışma Günleri/ Anları; Yüzleşmeler) basılmış; son olarak Gündökümü- Bir Uyumsuzun Notları adıyla iki cilt olarak yayımlanmıştır. Gündökümü’nün birinci cildinin "Sonsöz" kısmında “Önemli olan şimdi’dir, şimdiye bakışınız, şimdi nerede olduğunuz, bugün neler hissettiğiniz, en baskın duygunuz. Ben bu noktadan yola çıkarım, o yüzden güncelerimde her şey’i bulamazsınız” sözünü alıntılamıştır (Uyar 2005: 406). Tomris Uyar'ın günlükleri, öykülerini kurgulama ve yazma sürecini anlattığı ve yarattığı karakterlerin derinliklerini çözebilmemizi sağladığı için önemli bir kaynaktır.

Günlüklerini “Bir Uyumsuzun Notları” alt başlıyla yayınlayan Uyar, bir söyleşisinde, kendine ‘uyumsuz’luğu yakıştırması hakkında "Feminist bir yazar sayılabilir miyim, bilmiyorum, hiçbir ‘izm’e girmeyen hırçın bir yapım var” demiştir (Şarman 2002: 24). Tomris Uyar’ın hayat karşısındaki duruşunun 'uyumsuz' olması, onu sadece günlük hayatında değil yazınsal hayatında da farklı kılan özelliklerinden biridir. Bu farklılık “(…) ataerkil toplum yapısı karşısında ezilen, maddî ve manevî sömürülen kadınlardan yana destek çıkması onun kadın duyarlılığıyla yazmasının ötesinde; geleneği reddettiği, kendi değerleriyle kurduğu dünyasında cinsiyetçiliğe karşı bir yaşam tarzına sahip olan özgür bir kadının dünyasından kadınlara seslenerek çıkış yolu sunması"ndan kaynaklanır (Kocabıçak 2011: 436).

Tomris Uyar’ın çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan ve Gündökümü serisine almadığı denemeler, eleştiriler, söyleşiler ve soruşturmalara verdiği yanıtlar Kitapla Direniş adını taşıyan kitapta, Elele dergisinde yayımlanan diğer yazıları ise Aşkın Yıpranma Payı adıyla Handan İnci tarafından yayına hazırlanmıştır. Bu kitaplar, Tomris Uyar'ın sadece öykülerinin değil, düşünce yazılarının ve denemelerinin de okurlar üzerinde derin bir etki yarattığını göstermektedir. Uyar'ın başarısı, edebiyatta türler arasındaki etkileşimi yakalayabilmesiyle ilişkilendirilebilir. Günlüklerini “deneme-öykü-günlük arası bir tür” (Hattatoğlu 1982: 19) olarak tanımlaması, deneme üslubunu tüm düşünsel metinleri yazarken etkin bir şekilde kullandığının işaretidir.

Çevresinin edebiyatçılardan oluşması sanatsal alışverişleri kaçınılmaz kılarak, öykülerinin özellikle İkinci Yeni şiirinden izler taşımasına olanak sağlamıştır. Tomris Uyar, eşi Turgut Uyar’la arasındaki ilişkide her iki tarafın sanatına yansıyan bir etkileşimin olabileceğini (Altan 2005: 137); ancak asıl malzemeyi Edip Cansever’in şiirinden bulup yararlandığını, bu yüzden onun şiirinden daha çok etkilendiğini açıkça söylemiştir (Altan 2005: 19). Edip Cansever’in Tomris Uyar’a doğum günlerinde yazdığı şiirlerden ilham alarak şiirleştirdiği “Zula” adlı öyküsünde olduğu gibi, Tomris Uyar’ın öykülerinde İkinci Yeni şiirinin imgelerinin etkisini şiirsellik şeklinde görmek mümkündür.

1981’de yayımlanan Yaz Düşleri/ Düş Kışları adlı kitabıyla birlikte, öykülerinde postmodernist teknikler kullanmaya başlaması beraberinde öykülerinin kurgusunda beliren birtakım değişiklikleri getirmiştir. Bu kitaba kadar kaleme aldığı öykülerinde sıklıkla karşımıza çıkan bilinç akışı tekniği yerini kurgusal ve biçimsel açıdan zenginleşen tekniklere bırakmıştır. Ölümünden hemen önce yayımlanan son öykü kitabı Güzel Yazı Defteri’ni daha önce denemediği “nouvelle” türünde yazması, Tomris Uyar’ın kendini tekrarlamayan, biçimsel yenilikleri araştıran, deneyen bir yazar olduğunu göstermektedir. Son öykü kitabına kadar farklı tekniklerle geliştirdiği kurgunun içinde Türkçeyi etkin kullanmış, hem kendi dönemindekileri hem de sonrasında yetişen sanatçıları etkilemeyi başarmıştır. 1962’de çevirilerle yazın hayatına giren, 1965’ten 2003’e kadar öyküler kaleme alan Tomris Uyar’ın; günlükleri dışında çeşitli dergilerde yayımlanan sayısız eleştirileri, denemeleri, edebiyat incelemeleri, söyleşileri, anket ve soruşturmalara verdiği yanıtlar onun çok yönlü bir sanatçı olduğunu kanıtlar.

Kaynakça

? (22 Ocak 1995). “ ‘İzm’lere Girmeyen Bir Yazar”. Cumhuriyet Dergi. 461: 8-9.

Akatlı, Füsun (Nisan 1989). “Azala Azala Yaşıyoruz”. Hürriyet Gösteri. 8.

Akatlı, Füsun (1998). “ Tomris Uyar’la Yaza Yolculuk”. Öykülerde Dünyalar. İstanbul: Boyut Yay. 42-46.

Altan, Erhan (2005). Ben Koşarım Aşağlara Koşarım, Turgut Uyar Üzerine Tomris Uyar’la Söyleşi. İstanbul: Dünya Kitapları Yay.

Andaç, Feridun (1999). “Hikâyede Yoğunluk/Tomris Uyar”. Öykücünün Kitabı. İstanbul: Varlık Yay. 257-268.

Andaç, Feridun (1996). “Tomris Uyar’la Dünden Bugüne”. Adam Öykü. 7: 32.

Avcı, Zeynep (9 Aralık 1982). “Kadının İşi Daha Zor”. Milliyet. 12.

Cemal, Ahmet ( Eylül 2009). “Çevirilerinde ve Gündökümü Yazılarında Tomris Uyar”. Kitap-lık. 130: 73-75.

Edgü, Ferit ( Eylül 2009). “Tomris Uyar Bir Aykırı Bilinç”. Kitap-lık. 130: 59-61.

Hattatoğlu, Dilek (Ocak 1982). “Yeni Çıkan Kitapları Üzerine Yazarlarla Söyleşiler: Tomris Uyar/Sesler, Yüzler, Sokaklar”. Varlık. 892:19-20.

İnci, Handan (Hazırlayan) (Eylül 2009). Dosya: Tomris Uyar. Kitap-lık. 130: 59-89.

Kadızade Dumanlı, Esma (2012). “Tomris Uyar'ın Öykülerinde Kurgu”. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji (20-22 Ekim 2011) Sempozyumu Bildirileri Kitabı. Çukurova Üniversitesi. Adana. 295-308.

Kadızade, Esma (2011). Tomris Uyar'ın Öykücülüğü. Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.

Kocabıçak, Gülben (2015). Bir Adın Vardı Senin, Tomris Uyar Öykülerinin Feminist Eleştirisi. Ankara: Gece Yay.

Nazik, Ayşegül (2001). Tomris Uyar Öykücülüğünde Toplumsal Güncellik ve Biçimsel Arayışlar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi.

Necatigil, Behçet (1995). “Uyar, Tomris”. Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık Yay. 374-375.

Özkırımlı, Atilla (1987). “Tomris Uyar”. Türk Edebiyatı Ansiklopedisi. C. IV. İstanbul: Cem Yay. 1185-1186.

Şarman, Hande (Aralık 2002). “Tomris Uyar: İyi yazılmış bir öyküyü iyi yapılmış bir makyaja benzetirim. Bitirdikten sonra biraz hafifletir. Sanki öyleymiş gibi olur”. Varlık. S.1143. 24-27.

Uyar, Tomris (Şubat 1973). "Hikâye Kişisinin Değişmesi”. Yeni Dergi. 101: 13-26.

Uyar, Tomris (1975). “Öykü nedir?”. Türk Dili, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı. 286:153.

Uyar, Tomris (2005). Gündökümü, Bir Uyumsuzun Notları I. İstanbul: YKY.

Uyar, Tomris (2011). Kitapla Direniş, Yazılar/Söyleşiler/ Soruşturmalar. hzl. Handan İnci. İstanbul: YKY.

Uyar, Tomris (2015). Aşkın Yıpranma Payı - Elele Dergisindeki Yazılar ve Söyleşiler 1976-1985. hzl. Handan İnci. İstanbul: YKY.

Yıldırım, Ercan (2007). "Tomris Uyar’ın Öyküsünde Anlatım Biçimleri". Hece Öykü. 21: 114.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: GÜLBEN KOCABIÇAK
Yayın Tarihi: 25.03.2018
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
On Küçük Zenci (Agatha Christie)Varlık Yay. / İstanbul1963Çeviri
Küçük Prens (Antoine de Saint Exupery)Bilgi Yay. / Ankara1965Çeviri
Hiroşima (John Hersey)De Yay. / İstanbul1965Çeviri
Bir Aşk Kırgınının Şarkısı (Guillaume Apollinaire)De Yay. / İstanbul1965Çeviri
Merdivenin Dibindeki Gülümseyiş ( Henry Miller)De Yay. / İstanbul1967Çeviri
1 Mayıs (F. Scott Fitzgerald)Gerçek Yay. / İstanbul1968Çeviri
Altın Böcek (Edgar Allan Poe)Varlık Yay. / İstanbul1969Çeviri
Alice Harikalar Ülkesinde (Lewis Carroll)Kök Yay. / İstanbul1969Çeviri
Mrs. Dalloway (Virginia Woolf)Yeni Ankara Yay. / İstanbul[197-?]Çeviri
Pedro Paramo (Juan Rulfo)De yayınevi / İstanbul1970Çeviri
İpek ve BakırBilgi Yay. / Ankara1971Hikâye
İnsan Postu (Willi Heinrich)Hürriyet Yay. / İstanbul1972Çeviri
Ödeşmeler ve Şahmeran HikâyesiSinan Yay. / İstanbul1973Hikâye
Dizboyu PapatyalarAdam Yay. / İstanbul1973Hikâye
Seni İçime Gömdüm (Andrew Jolly)Hürriyet Yay. / İstanbul1973Çeviri
Değirmencinin Karısı (Pedro Antonio de Alarcon)Milliyet Yay. / İstanbul1973Çeviri
Tehlike (Yazarı belirtilmemiş)Deniz Yay. / İstanbul1973Çeviri
Gönül Abla: Fırsatlar Ülkesi (Nathanael West)Sander Yay. / İstanbul1974Çeviri
Evrenin Yapısı (Titus Lucretius Carus)Hürriyet Yay. / İstanbul1974Çeviri
Gündökümü 75Koza Yay. / İstanbul1976Günlük
Aç Kaplan Yılları (John Gordon Davis)Hürriyet Yay. / İstanbul1977Çeviri
Petersburg Ekspresi (Hans Koning)Milliyet Yay. / İstanbul1977Çeviri
Şarlatanlar Dönemi (Lillian Hellman)Milliyet Yay. / İstanbul1977Çeviri
Başkan Babamızın Sonbaharı (Gabriel Garcia Marquez)Milliyet Yay. / İstanbul1978Çeviri
Yürekte BukağıOkar Yay. / İstanbul1979Hikâye
Laura Mars'ın Gözleri (Harriet B. Gilmour)Milliyet Yay. / İstanbul1979Çeviri
Al Midilli (John Steinbeck)Arkadaş Yay. / İstanbul1980Çeviri
Gök Nasıl da Karardı (Ernest Gaines)Arkadaş Yay. / İstanbul1980Çeviri
Hapishane Kuşu (Kurt Vonnegut)Altın Kitaplar Yay. / İstanbul1980Çeviri
Çağdaş Amerikan ÖyküleriYeni Ankara Yay. / İstanbul1980Antoloji
Yaz Düşleri Düş KışlarıAda Yay. / İstanbul1981Hikâye
Sesler, Yüzler, SokaklarHür Yay. / İstanbul1981Günlük
İnci (John Steinbeck)Can Yay. / İstanbul1981Çeviri
Olağandışı Öyküler (Edgar Allan Poe)Adam Yay. / İstanbul1982Çeviri
Şekerden Bebek: Hint masalı (Rabindranath Tagore)Cem Yay. / İstanbul1982Çeviri
Ölüm ve Pusula (Jorge Luis Borges)Ada Yay. / İstanbul1982Çeviri
Gecegezen KızlarAda Yay. / İstanbul1983Hikâye
Amerikan Hikâyeleri Antolojisiİletişim Yay. / İstanbul1983Antoloji
G. (John Berger)İletişim Yay. / İstanbul1984Çeviri
Türk Romanı (İlk dönem, 1872-1900) (Robert Patrict Finn)Bilgi Yay. / Ankara1984Çeviri
Günlerin TortusuAda Yay. / İstanbul1985Günlük
Turgut Uyar Sonsuz ve ÖbürüBroy Yay. / İstanbul1985İnceleme
Mırıldandığım Öyküler (Julio Cortázar)Can Yay. / İstanbul1985Çeviri
Yaza YolculukCan Yay. / İstanbul1986Hikâye
Son Perde (Roald Dahl)Can Yay. / İstanbul1987Çeviri
Mozart ve Salieri -Küçük Tragedyalar- (Aleksandr Sergeyeviç Puşkin)De Yay. / İstanbul1987Çeviri
Başka Ateşler: Latin Amerikalı Kadın Öykücüler Antolojisi (Hazırlayan: Alberto Manguela)Afa Yay. / İstanbul1988Çeviri
Yazılı Günler 1985-1988Can Yay. / İstanbul1989Günlük
Baba Yasaları Ana Sözleri Derleyenler: John Peers, Gordon BennettMetis Yay. / İstanbul1989Çeviri
Sekizinci GünahCan Yay. / İstanbul1990Hikâye
Gündökümü 1975-1980: Bir Uyumsuzun NotlarıCan Yay. / İstanbul1990Günlük
Trendeki Yabancılar (Patricia Highsmith)Metis Yay. / İstanbul1991Çeviri
Kızıl Ölümün Maskesi (Edgar Allan Poe)Nisan Yay. / İstanbul1991Çeviri
İki Yaka İki UçGENDAŞ / İstanbul1992Hikâye
Otuzların KadınıCan Yay. / İstanbul1992Hikâye
Perde Arası (Virginia Woolf)Can Yay. / İstanbul1992Çeviri
Uşak Ne Gördü (Joe Orton)Nisan Yay. / İstanbul1992Çeviri
Ormanın Tam İçinden (Flannery O'Connor)Mitos Yay. / İstanbul1993Çeviri
Oscar Wilde'ın Son Vasiyeti (Peter Ackroyd)Simavi Yay. / İstanbul1994Çeviri
Son Düş (F. Scott Fitzgerald)İletişim Yay. / İstanbul1994Çeviri
Yüzücü ( John Cheever)Yapı Kredi Yay. / İstanbul1994Çeviri
Tanışma Günleri/ Anları 1989-1995Can Yay. / İstanbul1995Günlük
Sigaranın Saltanatı: (Richard Klein)İletişim Yay. / İstanbul1995Çeviri
Ailede Bir Ölüm (James Agee)Ayrıntı Yay. / İstanbul1996Çeviri
Karanlık Gözükünce- Bir Delilik Güncesi- (William Styron)Oğlak Yay. / İstanbul1996Çeviri
Küçük Tragedyalar (Aleksandr Sergeyeviç Puşkin)Oğlak Yay. / İstanbul1997Çeviri
Gene Aşk (Doris Lessing)Can Yay. / İstanbul1997Çeviri
Aramızdaki ŞeyCan Yay. / İstanbul1998Hikâye
Alef (Jorge Luis Borges)İletişim Yay. / İstanbul1998Çeviri
Ficciones: Hayaller ve Hikâyeler (Jorge Luis Borges)İetişim Yay. / İstanbul1998Çeviri
Borges ve Yazma Üzerine: Derleyenler: Norman Thomas Di Giovanni, Daniel Halpern, Frank Macshaneİletişim Yay. / İstanbul1998Çeviri
Şiirde Dün Yok mu: Turgut Uyar ÜzerineCan Yay. / İstanbul1999İnceleme
Yağmur Gibi Söyle Bana (Tennessee Williams)Nisan Yay. / İstanbul1999Çeviri
Pnin (Vladimir Nabokov)İletişim Yay. / İstanbul1999Çeviri
Gönül Abla ve Temizinden Bir Milyon (Nathanael West)Yapı Kredi Yay. / İstanbul1999Çeviri
Caz Dönemi/ Ragtime (Edgar Lawrence Doctorow)Can Yay. / İstanbul2000Çeviri
Yüzleşmeler: Bir Uyumsuzun Notları 1995-1999Can Yay. / İstanbul2000Günlük
Çalınan Mektup (Edgar Allan Poe)Dost Yay. / Ankara2000Çeviri
İstanbul’da ZamanBüke Yay. / İstanbul2000Derleme
Aynanın İçinden (Lewis Carroll)Can Yay. / İstanbul2001Çeviri
Çifte Alev/ Aşk ve Erotizm (Octavio Paz)Okuyan Us Yay. / İstanbul2002Çeviri
Güzel Yazı DefteriYapı Kredi Yay. / İstanbul2002Hikâye
Kodes Kuşu (Kurt Vonnegut)Dost Kitabevi / Ankara2002Çeviri
Miss Margarida Yöntemi - Pervasız Bir Kadın İçin Trajikomik Monolog- (Roberto Athayde)? / ?2003Çeviri
Metal YorgunluğuYapı Kredi Yay. / İstanbul2009Hikâye
Her Çıkışın Bir İnişi Vardır (Flannery O'Connor)Metis Yay. / İstanbul2011Çeviri
Kitapla Direniş- Yazılar, Söyleşiler, SoruşturmalarYapı Kredi Yay. / İstanbul2011Diğer
Aşkın Yıpranma Payı - Elele Dergisindeki Yazılar ve Söyleşiler 1976-1985Yapı Kredi Yay. / İstanbul2015Diğer

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VASFÎ, Mehmed Sâlihd. 1807-08 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
2Cem İlerid. 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Vehbî, Tophaneli Vehbîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HACI, Mustafa Kargad. 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SAİT KAYAd. 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Zeki Erdoğand. 19 Mart 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hacı Murat Yıldızd. 1922 - ö. 2003Ölüm YılıGörüntüle
8Necati Aykand. 1955 - ö. 21 Şubat 2003Ölüm YılıGörüntüle
9Elman Güvençd. 1950 - ö. 23 Nisan 2003Ölüm YılıGörüntüle
10ABDULLAH EYYÛBÎ, İstanbullud. ? - ö. 1836MeslekGörüntüle
11Reşat Feyzi Yüzüncüd. 1912 - ö. 28 Ağustos 1956MeslekGörüntüle
12Gani Müjded. 27 Kasım 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Salih Mercanoğlud. 06 Ocak 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kandemir Kondukd. 4 Eylül 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ünal Yıldırımd. 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tamer Gülbekd. 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Tamer Abuşoğlud. 15 Mart 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ülkü Tamerd. 20 Şubat 1937 - ö. 01 Nisan 2018Madde AdıGörüntüle