VÂHÎ, Vâhî Halife

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Vâhî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda biri “Vâhî Halîfe ehl-i ilm silkinden Alaü’d-devle vilâyetindendür” ibaresiyle kayıtlı üç gazel bulunmaktadır. Bu gazellerden biri aynı yüzyılın sonlarında yazıldığı tahmin edilen ve Süleymaniye Kütüphanesi, “Hasan Hüsnü Paşa 1031”de kayıtlı olan başka bir nazire mecmuasında da bulunmaktadır. Her iki mecmuanın da yazıldığı dönem dikkate alındığında Vâhî’nin 16. yüzyıl şairlerinden olduğu söylenebilir. Yine Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda şair için kullanılan ifadeden Alaü’d-devleli (Maraş) olan Vâhî’nin ilmiye sınıfına mensup olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Demir, Sibel Yıldırım (2011). Mecmû’a-i Nezâ’ir, Hasan Hüsnü Paşa N. (1031) (1b-50a), İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Gıynaş, Kamil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C.1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.12.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cemâlün pertevi kıldı bu gönlüm zerre tek şeydâ

Vücûdun gün gibi zâhir velî mihrün degül peydâ

Kadem-rencîde kılup ger varayın yanunda dirsen

Mecâlüm kalmadı sabra gelürsen gel hemân şâhâ

Ene’l-hak da’vîsin kılmak hemân Mansûr’a lâyıkdur

Ferâgat eyle ey sûfî nedür bu itdügün gavgâ

Ene’l-hak dârına çıkmak hemân Mansûr’a gelmişdür

Ki mi’râc-ı mu’allâdur ayak basmaz ana ednâ

Kamu eş’ârı Vâhî’nün ilâhîdür hakîkatde

Mecâzîdür diyen kimse ya câhildür yahud a’mâ

(Gıynaş, Kamil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C.1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 232.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEMÂL, Maraşlı Kemâl Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
3RAHMÎ, Gebeli-zâded. ? - ö. 19. yüzyılDoğum YeriGörüntüle
4KEMÂL, Maraşlı Kemâl Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
6RAHMÎ, Gebeli-zâded. ? - ö. 19. yüzyılDoğum YılıGörüntüle
7KEMÂL, Maraşlı Kemâl Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
9RAHMÎ, Gebeli-zâded. ? - ö. 19. yüzyılÖlüm YılıGörüntüle
10KEMÂL, Maraşlı Kemâl Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RAHMÎ, Gebeli-zâded. ? - ö. 19. yüzyılAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KEMÂL, Maraşlı Kemâl Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
15RAHMÎ, Gebeli-zâded. ? - ö. 19. yüzyılMadde AdıGörüntüle