VÂHÎ, Vâhî Halife

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Vâhî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda biri “Vâhî Halîfe ehl-i ilm silkinden Alaü’d-devle vilâyetindendür” ibaresiyle kayıtlı üç gazel bulunmaktadır. Bu gazellerden biri aynı yüzyılın sonlarında yazıldığı tahmin edilen ve Süleymaniye Kütüphanesi, “Hasan Hüsnü Paşa 1031”de kayıtlı olan başka bir nazire mecmuasında da bulunmaktadır. Her iki mecmuanın da yazıldığı dönem dikkate alındığında Vâhî’nin 16. yüzyıl şairlerinden olduğu söylenebilir. Yine Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda şair için kullanılan ifadeden Alaü’d-devleli (Maraş) olan Vâhî’nin ilmiye sınıfına mensup olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Demir, Sibel Yıldırım (2011). Mecmû’a-i Nezâ’ir, Hasan Hüsnü Paşa N. (1031) (1b-50a), İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Gıynaş, Kamil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C.1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.12.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cemâlün pertevi kıldı bu gönlüm zerre tek şeydâ

Vücûdun gün gibi zâhir velî mihrün degül peydâ

Kadem-rencîde kılup ger varayın yanunda dirsen

Mecâlüm kalmadı sabra gelürsen gel hemân şâhâ

Ene’l-hak da’vîsin kılmak hemân Mansûr’a lâyıkdur

Ferâgat eyle ey sûfî nedür bu itdügün gavgâ

Ene’l-hak dârına çıkmak hemân Mansûr’a gelmişdür

Ki mi’râc-ı mu’allâdur ayak basmaz ana ednâ

Kamu eş’ârı Vâhî’nün ilâhîdür hakîkatde

Mecâzîdür diyen kimse ya câhildür yahud a’mâ

(Gıynaş, Kamil Ali (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C.1. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 232.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şâh Velî Ayıntâbî, Askerîd. 1532 - ö. 1604Doğum YeriGörüntüle
2ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Doğum YeriGörüntüle
3Ömer Aksayd. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Şâh Velî Ayıntâbî, Askerîd. 1532 - ö. 1604Doğum YılıGörüntüle
5ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Doğum YılıGörüntüle
6Ömer Aksayd. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Şâh Velî Ayıntâbî, Askerîd. 1532 - ö. 1604Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Ölüm YılıGörüntüle
9Ömer Aksayd. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Şâh Velî Ayıntâbî, Askerîd. 1532 - ö. 1604Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ömer Aksayd. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Şâh Velî Ayıntâbî, Askerîd. 1532 - ö. 1604Madde AdıGörüntüle
14ŞEREF, Halîl Şeref Efendid. 1796 - ö. 1850-51Madde AdıGörüntüle
15Ömer Aksayd. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle