VAHÎD/VAHÎDÎ, Vahîd/Vahîdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1073/1662/1663)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bilinenler azdır. Safâyî (Çapan 2005)’nin bildirdiğine göre İstanbul’da doğdu. Fakat doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adına dair de bir kayıt bulunmamaktadır. İmamlık yaptı. Gençlik yıllarında eğitim gördü. 1073/1662-1663’te öldü.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Döneminin tanınmış şairlerinden olup musikî ile de uğraştı (Çapan 2005: 686-687; İpekten vd. 1988: 516).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 686-687.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 516.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1159.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hâlet-i ‘aşkı beyân eyleyüp âdem ne desin

Hâlden bilmez o müstagnîsi ‘âlem ne desin

‘Ahd-i gül meclis-i mül yâr-ı perîşân-kâkül

Böyle bir reşk-ârâm bezm-i deme Cem ne desin

Lâl gördüm seherî bülbül-i aşüfte-dili

Dahi sultân-ı güle olmadı hem-dem ne desin

Gamze âfetn revîş âfet o cefâ-cû âfet

Ana âdem demesin fitne-i ‘âlem ne desin

Rûh vardır dediler şâhid-i nazmında Vahîd

Ana insâfa nazar-ı ‘İsî-i Meryem ne desin

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 687.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YeriGörüntüle
3Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Doğum YeriGörüntüle
4Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Doğum YılıGörüntüle
6Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Doğum YılıGörüntüle
7Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Ölüm YılıGörüntüle
9Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Ölüm YılıGörüntüle
10Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10MeslekGörüntüle
12Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913MeslekGörüntüle
13Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Murat Gülsoyd. 31 Mart 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÂLİS, Mehmed Hâlis Efendid. ? - ö. 1709-10Madde AdıGörüntüle
18Hadiye Ebüzziyad. 10 Şubat 1884 - ö. 16 Mart 1913Madde AdıGörüntüle