VÂKIF

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Vâkıf’ın hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Vâkıf’ın da bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Vâkıf-ı Kaysarî” ibaresinden Vâkıf’ın Kayserili olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 37b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Vâkıf-ı Kaysarî

Ne gam şevk-i ruhuñdan düşe âteş câna İbrâhîm

Ruhuñ bir şem‘-i bezmârâ bu cân pervâne İbrâhîm

 

Gözüñ üzre turan ebrûlaruñ mı yohsa [cellâd mı]

Çeker mi hançeri her an iki mestâne İbrâhîm

 

Gehî ebrûlaruñ fikriyle mesken gûşe-i mihrâb

Gehî yâd-ı lebüñle menzilüm mey-hâne İbrâhîm

 

Görünen beñ midür yir yir ya gül devşirmege ‘uryân

Girüp bir nice Hindû beççeler bûstâna İbrâhîm

 

Yıkıpdur sarsar-ı derd-i gamuñ dil Ka‘besin lutf it

‘İmâret eyle yâb yâb kalmasun vîrâne İbrâhîm

 

Ruhuñda hâl-i ‘anber-bâruñ üzre ham-be-ham kâkül

Dil ü cân murgınuñ saydına dâm ü dâne İbrâhîm

 

Bu Vâkıf zemzem-i la‘l-i lebüñe teşnedür gâyet

Kerem kıl yok dime bâ‘is olursın kana İbrâhîm

                        (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 37b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HACI HABİB KARAASLANd. 1921 - ö. 1973Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Akcand. 1925 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HACI HABİB KARAASLANd. 1921 - ö. 1973Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Akcand. 1925 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HACI HABİB KARAASLANd. 1921 - ö. 1973Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Akcand. 1925 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HACI HABİB KARAASLANd. 1921 - ö. 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Mehmet Akcand. 1925 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HACI HABİB KARAASLANd. 1921 - ö. 1973Madde AdıGörüntüle
14Mehmet Akcand. 1925 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15İBRÂHÎM, İbrâhîm Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle