VÂLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Aksaraypazarı Mahallesi’nde dünyaya geldi. “Dergâh-ı mu’allâ yeñiçerilerinden” Kuloğlu’dur. Gerek Âşık Çelebi, gerekse Ahdî, Vâlî’nin güzel yüzlü biri olduğunu özellikle vurgularlar. Ahdî, onun daima devrinin şairleriyle birlikte olduğu ve onları şiirleriyle kıskandırdığını söylemektedir. Hakkında bilgilerimizin son derece sınırlı olduğu İstanbullu Vâlî’den hakkında bilgi veren iki tezkiredeki iki gazeli ve birkaç beyit kalmıştır. Âşık Çelebi’nin aktardığına göre Vâlî, yeniçeriyken yazdığı bir gazeli Celal Bey vasıtasıyla padişaha ulaşınca mahlas beytini (Süvâr oldı semend-i ref‘ete herkes benüm şâhum / Revâ mı devr-i medhüñde senüñ Vâlî yayan kalsun) okuyan padişah şaire bölük ihsan etmiştir.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2007). “Valî”, Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 495.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Taht-ı zümürrüd üzre geçüp Husrev-i bahâr

 İtdi şukûfe dirhemini âleme nisâr

 Sünbül benefşe rûy-ı gülistânı kıldı zeyn

 Rûy-i nigârı nite ki bu zülf-i müşk-bâr

 Benzer diyü çemende nihâl-i bülendüne

 Serv ayagına geldi yüzün sürdi cûy-bâr

 Bir goncenün gamıyla çü uşşâk-ı bî-nevâ

 Şâh-ı gül üzre nagmeler itmekdedür hezâr

 Gark oldı bahr-ı eşküme Vâlî-i haste-dil

 Ol serv-i mû-miyânı dahı itmedi kenâr

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Doğum YeriGörüntüle
2LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38Doğum YeriGörüntüle
3ZÎNET, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Doğum YılıGörüntüle
5LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38Doğum YılıGörüntüle
6ZÎNET, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Ölüm YılıGörüntüle
8LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38Ölüm YılıGörüntüle
9ZÎNET, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726MeslekGörüntüle
11LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38MeslekGörüntüle
12ZÎNET, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÎNET, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEHMÎ, Barutçubaşı-zâde Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1725-1726Madde AdıGörüntüle
17LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38Madde AdıGörüntüle
18ZÎNET, Hüseyin Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle