VASFÎ

(d. ?/? - ö. 1288/1871-72’de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih kıt‘aları bulunmaktadır. Bu kıt‘alar Trabzonlu Duhancı-zâde Hacı Hasan Ağa (ö. 1262/1846), Hacı Lutfullah Efendi’nin eşi Ulüvve Hanım (ö. 1273/1856), Hâfız Tevfîk Efendi (ö. 1282/1865-1866), Hacı Emîn Efendi (ö. 1288/1871-1872), Hüssam-zâde Ahmed Ağa (ö. 1288/1871-1872) ve Murâd Hân-zâde Cân Murâd Bey (ö. ?)’e aittir. Bu kıt‘alardaki tarihlerden 19. yüzyılda Trabzon’da yaşadığı ve 1288/1871-1872 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Mezar kitabeleri dışında Trabzonlu şair Malkoç-zâde Hacı Mehmed Efendi’nin bir gazelini tanzir etmiştir. Gerek naziresinden gerek tarih manzumelerinden klasik şiirin klişe ve mecazlarına hâkim olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2007). “Vasfî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 503.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hatt-ı ruhsâr-ı dilârâmızı her an okuruz

Sâf mir’ât-ı diliz sûre-i Rahmân okuruz

Bir alay câhil ü nâdâna kıyâs etme bizi

Mekteb-i ‘aşkda biz ders-i gülistân okuruz

Olma merdûd-ı Hudâ benliğe secde etme

Ehl-i inkâr olana la‘net-i Mervân okuruz

Dergeh-i pîr-i harâbâta gir ehl-i kerem ol

Kuru da‘vâyı bırak âdeme erkân okuruz

Sâye-i Hazret-i Üstâdda her vechile biz

Vasfiyâ Fehmî gibi şâ‘ire meydân okuruz

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 114.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂBÎ, Hacı Mehmed Tâbîd. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
2İsmail Dervişoğlud. 1965 - ö. 25 Şubat 2015Doğum YeriGörüntüle
3Hüseyin Alemdard. 01 Mart 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TÂBÎ, Hacı Mehmed Tâbîd. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
5İsmail Dervişoğlud. 1965 - ö. 25 Şubat 2015Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Alemdard. 01 Mart 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TÂBÎ, Hacı Mehmed Tâbîd. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
8İsmail Dervişoğlud. 1965 - ö. 25 Şubat 2015Ölüm YılıGörüntüle
9Hüseyin Alemdard. 01 Mart 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TÂBÎ, Hacı Mehmed Tâbîd. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İsmail Dervişoğlud. 1965 - ö. 25 Şubat 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Hüseyin Alemdard. 01 Mart 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TÂBÎ, Hacı Mehmed Tâbîd. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
14İsmail Dervişoğlud. 1965 - ö. 25 Şubat 2015Madde AdıGörüntüle
15Hüseyin Alemdard. 01 Mart 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle