VASFÎ

(d. ?/? - ö. 1288/1871-72’de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih kıt‘aları bulunmaktadır. Bu kıt‘alar Trabzonlu Duhancı-zâde Hacı Hasan Ağa (ö. 1262/1846), Hacı Lutfullah Efendi’nin eşi Ulüvve Hanım (ö. 1273/1856), Hâfız Tevfîk Efendi (ö. 1282/1865-1866), Hacı Emîn Efendi (ö. 1288/1871-1872), Hüssam-zâde Ahmed Ağa (ö. 1288/1871-1872) ve Murâd Hân-zâde Cân Murâd Bey (ö. ?)’e aittir. Bu kıt‘alardaki tarihlerden 19. yüzyılda Trabzon’da yaşadığı ve 1288/1871-1872 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Mezar kitabeleri dışında Trabzonlu şair Malkoç-zâde Hacı Mehmed Efendi’nin bir gazelini tanzir etmiştir. Gerek naziresinden gerek tarih manzumelerinden klasik şiirin klişe ve mecazlarına hâkim olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2007). “Vasfî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 8. Ankara: AKM Yay. 503.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hatt-ı ruhsâr-ı dilârâmızı her an okuruz

Sâf mir’ât-ı diliz sûre-i Rahmân okuruz

Bir alay câhil ü nâdâna kıyâs etme bizi

Mekteb-i ‘aşkda biz ders-i gülistân okuruz

Olma merdûd-ı Hudâ benliğe secde etme

Ehl-i inkâr olana la‘net-i Mervân okuruz

Dergeh-i pîr-i harâbâta gir ehl-i kerem ol

Kuru da‘vâyı bırak âdeme erkân okuruz

Sâye-i Hazret-i Üstâdda her vechile biz

Vasfiyâ Fehmî gibi şâ‘ire meydân okuruz

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 114.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Doğum YeriGörüntüle
2FAZLÎd. ? - ö. 1903-04’te hayattaDoğum YeriGörüntüle
3RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaDoğum YeriGörüntüle
4İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Doğum YılıGörüntüle
5FAZLÎd. ? - ö. 1903-04’te hayattaDoğum YılıGörüntüle
6RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaDoğum YılıGörüntüle
7İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Ölüm YılıGörüntüle
8FAZLÎd. ? - ö. 1903-04’te hayattaÖlüm YılıGörüntüle
9RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaÖlüm YılıGörüntüle
10İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FAZLÎd. ? - ö. 1903-04’te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Madde AdıGörüntüle
14FAZLÎd. ? - ö. 1903-04’te hayattaMadde AdıGörüntüle
15RÂMİSd. ? - ö. 11 Eylül 1890\\\'da hayattaMadde AdıGörüntüle