VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendi

(d. ?/? - ö. 1270/1853-54)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sofyalıdır. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. İsfendiyar sülalesinden olan Rüstem Vasfî Efendi, çocukluğunda Vidin’e göçtü. 1259/1843-44 yılında ise İstanbul’a gelerek Fatih Camisi civarındaki Kıbrıslı Abdullah Efendi Medresesi’nde Arapça ilimleri öğretmekle meşgul oldu. Sicill-i Osmânî’de 1270/1853-54 yılında öldüğü kayıtlıdır (Akbayar 1998: 1403).

Âlim kişiliğiyle tanınan Rüstem Vasfî Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Fatîn, bir miktar şiirinin olduğunu belirtir (Çiftçi yty: 435).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 6. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 12.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ne cevr-âşinâ ne düşmen-i bî-dînden feryâd

Hemân ol çeşm-i mest-i dilber-i hod-bînden feryâd

 

Abesdir sanma gülbang-ı enînim sâha-i tende

Gönül eyler hirâs-ı gamze-i hûnînden feryâd

 

Degil ra’d-keş sadâsı sâkinân-ı âlem-i ulvî

İderler çarh-ı gerdûn-ı cefâ ilinden feryâd

 

Serîr-i hâme zann itme yazarken vak’a-i hâlim

Kalem eyler elimde tâli’-i pür-kîneden feryâd

 

Hezâr-keş nagmesin âhenge nisbet eyleme Vasfî

İder derd-i firâk-ı gonce-i pârîneden feryâd

Çiftçi, Ömer (hzl.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr, (Fatîn Tezkiresi). Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83503/fatin-davud---hatimetul-esar.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014]. 435.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VUSLATÎ, Vuslatî Çelebid. ? - ö. 1588-89Doğum YeriGörüntüle
2FETHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Doğum YeriGörüntüle
4VUSLATÎ, Vuslatî Çelebid. ? - ö. 1588-89Doğum YılıGörüntüle
5FETHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Doğum YılıGörüntüle
7VUSLATÎ, Vuslatî Çelebid. ? - ö. 1588-89Ölüm YılıGörüntüle
8FETHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Ölüm YılıGörüntüle
10VUSLATÎ, Vuslatî Çelebid. ? - ö. 1588-89MeslekGörüntüle
11FETHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71MeslekGörüntüle
13VUSLATÎ, Vuslatî Çelebid. ? - ö. 1588-89Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FETHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VUSLATÎ, Vuslatî Çelebid. ? - ö. 1588-89Madde AdıGörüntüle
17FETHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞÜKRÎ, İbrahim Şükrî Efendid. ? - ö. 1670-71Madde AdıGörüntüle