VÂSIF, Mehmed Vâsıf Efendi, Bursalı

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da doğdu. On dokuzuncu yüzyıl şairlerindendir. Asıl adı Mehmed Vâsıf Efendi'dir. Şiirlerinde Vâsıf mahlasını kullandı. Kitabet konusunda kabiliyetli olduğundan Bursa Mu'accelât Nezâreti'nde kâtip olarak görev yaptı. Vefat yeri ve vefat tarihi bilinmemekle beraber Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte (1271/1855) hayattadır (Fatîn 1271: 433). Sicill-i Osmânî'de de Sultan Abdülazîz'in saltanatının (1861-1876) başlarında vefat ettiği bildirilmektedir (Mehmed Süreyya 1311: 601) ki bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Vâsıf'ın şiirleri hakkında bir değerlendirme yapmayan Fatîn, bir gazelini örnek olarak almıştır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 05.05.2015
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Reh-i aşka gidenler başına derd ü belâ almış

Bu yolda ser verenler yârını bâd u hevâ almış

Delinmiş göz göz olmuş tîr-i müjgânıyla ten gûyâ

Açılmış hâne-i deycûra revzen rûşenâ olmuş

Dökülmüş rûyuna gîsûları baş gösterip her sû

Gidilmez şehr-i hüsne şimdi anı ejdehâ almış

Olur mı bikr-i neş'e hîç zâ'il bezm-i âlemde

Demiyle pîr-i meyden duht-i rez pek çok du'â almış

Demiş nabzım tutup dil-hastesine ol tabîb-i nâz

Sıcağım geçmiş ammâ Vâsıf'ım berd-i cefâ almış

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 433.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Doğum YeriGörüntüle
2SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Doğum YeriGörüntüle
4Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Doğum YılıGörüntüle
5SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Doğum YılıGörüntüle
7Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Ölüm YılıGörüntüle
8SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733Ölüm YılıGörüntüle
9AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Ölüm YılıGörüntüle
10Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946MeslekGörüntüle
11SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733MeslekGörüntüle
12AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742MeslekGörüntüle
13Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Madde AdıGörüntüle
17SEYYİD ŞEREF/ŞEREFEDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Şerefeddin Efendid. 1669-70 - ö. 18 Eylül 1733Madde AdıGörüntüle
18AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Madde AdıGörüntüle