VEHBÎ, Hanyalı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Vehbî; asıl ismi, ailesi, mesleği, doğum ve ölüm tarihleri gibi konularda elimizde bilgi olmayan meçhul bir şairdir. Hanyalı Vehbî’den bahseden tek kaynak Hanyalı Nûrî Dîvân'ıdır (Aydın 2009a: 146). Hanyalı Nûrî, Dîvân'ında Seyyid Vehbî, Sünbül-zâde Vehbî ve Hanyalı Vehbî olmak üzere aynı mahlasta üç şairden bahseder. Vehbî mahlaslı şairleri birbirleriyle kıyaslayan Hanyalı Nûrî, Vehbîlerin üçüncüsü olarak vasıflandırdığı Hanyalı Vehbî’nin aslında diğer ikisinden daha büyük şair olduğunu iddia eder. Hanyalı Nûrî’nin çok değer verdiği ve Dîvân'ında çokça bahsettiği Hanyalı Vehbî’nin biyografisi, Hanyalı Nûrî’nin yazdığı Girit Şairleri adlı tezkirede bulunmamaktadır (Kurtoğlu: 2006). Bu durum, ancak tezkire yazıldıktan sonra tanışmış olmaları veya aralarının bir müddet sonra bozulduğu ihtimaliyle açıklanabilir. Hanyalı Nûrî, Hanyalı Vehbî hakkında bir medhiye kaleme almış, onun sekiz gazelini tanzir etmiş, Dîvân tertip etmesi üzerine de tarih şiiri yazmıştır (Aydın 2009b: 55). Buradan Hanyalı Vehbî’nin kayıp bir mürettep Dîvân'ı olduğu anlaşılmaktadır. Bu şiirlerde Hanyalı Vehbî, Türk ve İran Edebiyatının büyük şairleriyle kıyaslanmış, onun ilmî yeterliliğine ve yenilik arayışlarına değinilmiştir.

Kaynakça

Aydın, Abdullah (2009a). Hanyalı Nûrî Osman ve Dîvânı. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
Aydın, Abdullah (2009b). “Hanyalı Nûrî Dîvânı’ndan Hareketle Giritli Şairlere Ek”. Türklük Bilimi Araştırmaları. (26): 45-58.
Kurtoğlu, Orhan (2006). Girit Sairleri (Tezkire-i Şu’arâ-yı Cezîre-i Girid). Ankara: Akçağ Yay.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ABDULLAH AYDIN
Yayın Tarihi: 28.01.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1El-hac Mehmed Efendi-i Taşkendî, Taşcı-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48Doğum YeriGörüntüle
3HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Doğum YeriGörüntüle
4El-hac Mehmed Efendi-i Taşkendî, Taşcı-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48Doğum YılıGörüntüle
6HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Doğum YılıGörüntüle
7El-hac Mehmed Efendi-i Taşkendî, Taşcı-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Ölüm YılıGörüntüle
10El-hac Mehmed Efendi-i Taşkendî, Taşcı-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13El-hac Mehmed Efendi-i Taşkendî, Taşcı-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14TAYYİBÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1747-48Madde AdıGörüntüle
15HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Madde AdıGörüntüle