KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendi

(d. 1235/1819 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cerrâh Kâmil Efendi 1235/1819'da İstanbul'da doğmuştur. Bir müddet Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne’de okuduktan sonra Cerrâhbaşı Şâkir Efendi'nin yanında uzun zaman asistanlık yaparak cerrâhlığı öğrenmiş ve bir dükkân açarak sanatını icra ederken Ordu cerrâhlığına tayin edilmiştir (Fatin 1271: 350).

Kaynakça

Fatîn (1271). Hâtimetü’l-Eşâr. İstanbul: İstihkam Alayları Litoğrafya Destgâhı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tekye-i Yahyâ Efendi’nin mübârek şeyhi kim

Hazret-i Nûrî Efendî dil münevver çün sîrâc

Nice eyyâmdan mukaddem zât-ı âlî-sîreti

Olmuş idi ba'zı sûrî ârız ile nâ-mizâc

Kurb-ı Sarıyer’de tebdîl-i hevâ vü âb için

Kıldı iskân çend rûz ol pîr-i sâhib-ibtihâc

Hamdü-lillâh Hazret-i irfân bedîdi müjde-bâd

Himmet-i pîrân ile buldu müdâvât u ilâc

Müddet-i endekte bâ-eltâf-ı şâfî-i kerîm

O mahallin hâki ile etdi a’lâ imtizâc

Böyle dânâ-yı ferîde âfiyet lâzım müdâm

Kim vere hakkâ vücûdu meslek-i zikre revâc

Kâmilâ behr-i duâ-yı sıhhat-ı tab’ı hemân

Dâimâ dergâh-ı feyyâz-ı kerîme destin aç

(Fatîn (1271). Hâtimetü’l-Eşâr. İstanbul: İstihkam Alayları Litoğrafya Destgâhı. 350.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halil İbrahim Akçamd. 1885 - ö. 5 Eylül 1956Doğum YeriGörüntüle
2Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Doğum YeriGörüntüle
3CA’FER, Zâtî-zâde Ca’fer Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KEMÂLÎ, Ali Kemâlî Paşa, Erzurumlud. 1819 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
5HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
6HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
7KEMÂLÎ, Ali Kemâlî Paşa, Erzurumlud. 1819 - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
8HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Ölüm YılıGörüntüle
9HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
10KEMÂLÎ, Ali Kemâlî Paşa, Erzurumlud. 1819 - ö. 1898MeslekGörüntüle
11HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880MeslekGörüntüle
12HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873MeslekGörüntüle
13KEMÂLÎ, Ali Kemâlî Paşa, Erzurumlud. 1819 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KEMÂLÎ, Ali Kemâlî Paşa, Erzurumlud. 1819 - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
17HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Madde AdıGörüntüle
18HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle