KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendi

(d. 1235/1819 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cerrâh Kâmil Efendi 1235/1819'da İstanbul'da doğmuştur. Bir müddet Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne’de okuduktan sonra Cerrâhbaşı Şâkir Efendi'nin yanında uzun zaman asistanlık yaparak cerrâhlığı öğrenmiş ve bir dükkân açarak sanatını icra ederken Ordu cerrâhlığına tayin edilmiştir (Fatin 1271: 350).

Kaynakça

Fatîn (1271). Hâtimetü’l-Eşâr. İstanbul: İstihkam Alayları Litoğrafya Destgâhı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tekye-i Yahyâ Efendi’nin mübârek şeyhi kim

Hazret-i Nûrî Efendî dil münevver çün sîrâc

Nice eyyâmdan mukaddem zât-ı âlî-sîreti

Olmuş idi ba'zı sûrî ârız ile nâ-mizâc

Kurb-ı Sarıyer’de tebdîl-i hevâ vü âb için

Kıldı iskân çend rûz ol pîr-i sâhib-ibtihâc

Hamdü-lillâh Hazret-i irfân bedîdi müjde-bâd

Himmet-i pîrân ile buldu müdâvât u ilâc

Müddet-i endekte bâ-eltâf-ı şâfî-i kerîm

O mahallin hâki ile etdi a’lâ imtizâc

Böyle dânâ-yı ferîde âfiyet lâzım müdâm

Kim vere hakkâ vücûdu meslek-i zikre revâc

Kâmilâ behr-i duâ-yı sıhhat-ı tab’ı hemân

Dâimâ dergâh-ı feyyâz-ı kerîme destin aç

(Fatîn (1271). Hâtimetü’l-Eşâr. İstanbul: İstihkam Alayları Litoğrafya Destgâhı. 350.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÂRÎ, Zârî-i Sûzenîd. ? - ö. 970/1563Doğum YeriGörüntüle
2RAHMÎ, Osmand. 1832 - ö. 1 Şubat 1896Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Fuat Köprülüd. 4 Aralık 1890 - ö. 28 Haziran 1966Doğum YeriGörüntüle
4NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
6BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
10NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893MeslekGörüntüle
11SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892MeslekGörüntüle
12BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878MeslekGörüntüle
13NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
17SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Madde AdıGörüntüle
18BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle