YAVUZ/OZAN YAVUZ, Yavuz Timur

(d. 15.10.1962 / ö. -)
âşık, çiftçi
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Yavuz Timur olan âşık, şiirlerinde "Yavuz", "Ozan Yavuz" mahlaslarını kullanır. 15 Ekim 1962'de Ardahan, Çıldır'a bağlı Eşmepınar (Purut) köyünde doğmuştur. İlkokul mezunu olup köyde dini eğitim de almıştır. Geçimini çiftçilik ve âşıklık yaparak sağlar. Öğretmen amcası Koçali Timur, Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim'e karşı duyduğu hayranlıktan dolayı onun adını yeğenine vermiştir. Aile lakapları "Mutular"dır. Savaş yıllarında Gürcistan'dan göçerek Eşmepınar'a yerleşmişlerdir. Üçü kız, ikisi erkek beş kardeştir. Naciye Hanım ile evli olan âşığın üç kız bir erkek çocuğu vardır. İlk ustaları Âşık Mehmet Oktay Erganî ve babası Celal Timur'dur. Âşık havalarının pek çoğunu babasından öğrenmiştir. Gençlik yıllarında ağır bir zatürre vakası atlatan âşık, askerliğini Erzurum'da yapmıştır. Kızılay ve Âşık Şenlik Derneği'nin üyesidir. Yirmi beş yaşından beri şiir yazıp âşıklık yapan Yavuz, Çok sayıda aşıklar toplantısına katılmış ve belge almıştır. Âşık Faruk Erdoğan, Âşık Harun Koca ve Âşık Alperen Topkaya'ya ustalık yapmıştır. İrticali kuvvetlidir. Hâlen Çıldır'da yaşamaktadır.

"Namert ile çıkma yola / Seni salar tora gardaş" ilk şiiridir. Kendisini badeli âşık olarak görmez ama bade içmenin varlığına inanır. Bölgedeki âşık havalarını başarıyla icra etmektedir. Eserlerinde Terekeme ağız özellikleri hâkimdir. Âşık Şenlik koluna mensuptur. Kendisinin şiirlerini topladığı bir defteri vardır. Şiirlerinde kahramanlık, ahlaki değerler, tabiat unsurları, aşk, bölgenin ve ülkenin tanınmış kişilerine methiye gibi konular işlenmiştir. Benzetme unsuru olarak tarım ve hayvancılığa dayalı objeleri kullanır. Sözlü kültürün zengin ve çeşitlilik arz ettiği, âşıklık geleneğinin canlı olarak devam ettiği bir coğrafyada âşıklık yapan Yavuz Timur'un kendi tasnifi olan hikâye yoktur; ancak "Latif Şah", "Salman Bey", "Köroğlu kolları", "Mansur Bey", "Kaçak Nebi"; "Âşık Şenlik'in Gürcistan seferi", "Şair Abbas ile karşılaşma", "Sedayi Baba'yla karşılaşma" gibi çok sayıda hikâye ve serencam ile bölgesinde yaşayan âşıkların hayat hikâyelerinden kesitleri ve üstatların atışmalarını repertuvarında bulundurmaktadır.

Kaynakça

Altınkaynak, Erdoğan (2013). Derleme Kayıtları (20 Mart 2013, Çıldır Merkez).

Korkmaz, Ramazan (2015). Çıldır Folklor ve Etnografyası. Ankara: Ardahan Üniversitesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ERDOĞAN ALTINKAYNAK
Yayın Tarihi: 19.04.2018
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Elif Türkerd. 25 Şubat 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2OZAN ÇINARÎ/ZEYNEL, Zeynel Çınard. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÇINAR, Medine Çınard. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Elif Türkerd. 25 Şubat 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5OZAN ÇINARÎ/ZEYNEL, Zeynel Çınard. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÇINAR, Medine Çınard. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Elif Türkerd. 25 Şubat 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
8OZAN ÇINARÎ/ZEYNEL, Zeynel Çınard. 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
9ÇINAR, Medine Çınard. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
10Elif Türkerd. 25 Şubat 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11OZAN ÇINARÎ/ZEYNEL, Zeynel Çınard. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÇINAR, Medine Çınard. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Elif Türkerd. 25 Şubat 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14OZAN ÇINARÎ/ZEYNEL, Zeynel Çınard. 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ÇINAR, Medine Çınard. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle