YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendi

(d. ?/? - ö. 1037/1627)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi devrin tanınmış âlimlerindendir. Buhara'dan gelip Bursa’ya yerleşen, Fatih Sultan Mehmed devri Nakşîbendi şeyhlerinden Şeyh Ahmed Efendi’nin oğlu Şeyh Mehmed Efendi’nin soyundandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi olarak geçmektedir. Çok gençken ilme merak salmış, çeşitli medreselerde öğrenim görmüş ve Şeyhülislâm Sunullah Efendi’den dersler alarak onun yanında yetişmiştir. Bir süre uzlete çekildikten sonra İznikmid ve onun dengi yerlerde kadılık yapmıştır. 1037/1627 yılında ölmüştür ve diğer akrabaların mezarlarının da bulunduğu Yoğurtlu Baba zaviyesine defnedilmiştir . Oğlu Muhammed Efendi tarafından bir hanefî fakihi olan Şemseddîn Muhammed b. Hüsâmeddîn el-Horasânî el-Kuhistânî (ö. 962/1555)’nin Câmi‘u’r-Rumûz adlı eserine bir haşiye yazılmıştır (Yaman 2002:348).

İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi’nin eserlerine dair kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak güzel ahlâklı, davranışlarında ölçülü, dürüst bir kişi olup çok iyi Arapça bildiği belirtilmiştir.

Kaynakça

İsmail Beliğ Efendi (1287). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdirân. Bursa: Hüdâvendigâr Matbaası.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1228.

Yaman, Ahmed (2002). “Kuhistânî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 26. Ankara: TDV Yay. 348.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Doğum YeriGörüntüle
2ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Doğum YılıGörüntüle
5ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Ölüm YılıGörüntüle
8ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615MeslekGörüntüle
11ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHMED, Hoca Sa'deddin Efendi-zâde Mehmed Efendi (Çelebi Müftî)d. 27 Şubat 1578 - ö. 2 Temmuz 1615Madde AdıGörüntüle
17ERSİN ÜNALd. 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ezel Akayd. 20 Ocak 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle