YÛSUF, İlâhî-zade Seyyid Yusuf Efendi

(d. ?/? - ö. 1037/1627)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi devrin tanınmış âlimlerindendir. Buhara'dan gelip Bursa’ya yerleşen, Fatih Sultan Mehmed devri Nakşîbendi şeyhlerinden Şeyh Ahmed Efendi’nin oğlu Şeyh Mehmed Efendi’nin soyundandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi olarak geçmektedir. Çok gençken ilme merak salmış, çeşitli medreselerde öğrenim görmüş ve Şeyhülislâm Sunullah Efendi’den dersler alarak onun yanında yetişmiştir. Bir süre uzlete çekildikten sonra İznikmid ve onun dengi yerlerde kadılık yapmıştır. 1037/1627 yılında ölmüştür ve diğer akrabaların mezarlarının da bulunduğu Yoğurtlu Baba zaviyesine defnedilmiştir . Oğlu Muhammed Efendi tarafından bir hanefî fakihi olan Şemseddîn Muhammed b. Hüsâmeddîn el-Horasânî el-Kuhistânî (ö. 962/1555)’nin Câmi‘u’r-Rumûz adlı eserine bir haşiye yazılmıştır (Yaman 2002:348).

İlâhîzade Seyyid Yusuf Efendi’nin eserlerine dair kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak güzel ahlâklı, davranışlarında ölçülü, dürüst bir kişi olup çok iyi Arapça bildiği belirtilmiştir.

Kaynakça

İsmail Beliğ Efendi (1287). Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdirân. Bursa: Hüdâvendigâr Matbaası.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1228.

Yaman, Ahmed (2002). “Kuhistânî”. İslâm Ansiklopedisi. C. 26. Ankara: TDV Yay. 348.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.02.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RESÎM/RÂSİM, Hacı Mustafad. ? - ö. 1717-18Doğum YeriGörüntüle
2AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22Doğum YeriGörüntüle
3SUN’Î, Sun’ullâh, Hüsâm-zâde Sun’ullâhd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RESÎM/RÂSİM, Hacı Mustafad. ? - ö. 1717-18Doğum YılıGörüntüle
5AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22Doğum YılıGörüntüle
6SUN’Î, Sun’ullâh, Hüsâm-zâde Sun’ullâhd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RESÎM/RÂSİM, Hacı Mustafad. ? - ö. 1717-18Ölüm YılıGörüntüle
8AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22Ölüm YılıGörüntüle
9SUN’Î, Sun’ullâh, Hüsâm-zâde Sun’ullâhd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RESÎM/RÂSİM, Hacı Mustafad. ? - ö. 1717-18MeslekGörüntüle
11AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22MeslekGörüntüle
12SUN’Î, Sun’ullâh, Hüsâm-zâde Sun’ullâhd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13RESÎM/RÂSİM, Hacı Mustafad. ? - ö. 1717-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SUN’Î, Sun’ullâh, Hüsâm-zâde Sun’ullâhd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RESÎM/RÂSİM, Hacı Mustafad. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
17AYN-I EKBER, Şeyh Mehmedd. ? - ö. 1721-22Madde AdıGörüntüle
18SUN’Î, Sun’ullâh, Hüsâm-zâde Sun’ullâhd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle