ZÂHİRÎ, Canikli

(d. (?)/(?) - ö. 940/41/1534)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Zâhirî, Canik taraflarından derviş yaratılışlı bir sipahidir. Bağdat seferine katılmış ve bu seferde vefat etmiştir.

Latîfî’nin sözünü ettiği Bağdat seferi, 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın gerçekleştirdiği seferdir. Zira diğer Bağdat seferi, 1638’de IV. Murad tarafından yapılmıştır ve bu tarih, Latîfî tezkiresinin yazılışından (1546) çok sonradır. Bu durumda Zâhirî’nin 15.yüzyıl sonlarında doğduğu ve 940/41-1534 yılında öldüğü kabul edilebilir.

Latîfî, sade şiirleri bulunduğunu vurguladığı Zâhirî’nin şiir sanatı konusunda iktidâr sahibi olduğunu söylemektedir. Elimizde Zâhirî’nin şiirlerinden yalnızca klâsik geleneğe uygun bir beyit ve cimri bir bey hakkında söylediği bir kıt‘a mevcuttur.
 

Kaynakça

Bayram, Yavuz ve Avni Erdemir (2006). “Samsunlu Divan Şairleri”. I.Ulusal Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu Bildirileri. Ed.Cevdet Yılmaz. Samsun: Samsun Büyükşehir Belediyesi Yay. 741-747.

Erdem, Sadık (1994). Âdâb-ı Zurafâ [Râmiz]. Haz. Sadık Erdem. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YAVUZ BAYRAM
Yayın Tarihi: 26.12.2013
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Örnek 1

Zerre denlü hüsnine hûrşîd-i hâver benzese
Benzedürdüm ben dahi ey mâh-peyker benzese
İsen, Mustafa (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay. 471.


Örnek 2

Açlığından aşçı âh itmiş meger
Matbahından el tütün tütdi sanır
Sûretinün ekşisin gören kişi
Tatmadan dahi ta‘amın usanır
Çâk imâretden içerdi şûrbâyı
Sûhtelerden igen igen utanır

(İsen, Mustafa (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay. 471.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECMÎ, Necmî Çelebid. ? - ö. 1481-1512 ?Doğum YeriGörüntüle
2NECMÎ, Necmî Çelebid. ? - ö. 1481-1512 ?Doğum YılıGörüntüle
3NECMÎ, Necmî Çelebid. ? - ö. 1481-1512 ?Ölüm YılıGörüntüle
4NECMÎ, Necmî Çelebid. ? - ö. 1481-1512 ?MeslekGörüntüle
5NECMÎ, Necmî Çelebid. ? - ö. 1481-1512 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6NECMÎ, Necmî Çelebid. ? - ö. 1481-1512 ?Madde AdıGörüntüle