ZAHMÎ

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Zahmî’nin kim olduğu konusunda adının dışında şimdilik herhangi bir bilgi elde edilmemiştir. Tal’at ile aynı yıllarda Tekirdağ’da yaşamış olduğu, her iki şairin manzum kitabe metinlerinden anlaşılmaktadır. Zahmî, XIX. yüzyılda Tekirdağ’da yaşamış olmalıdır (Oy 1995: 370).

Kaynakça

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: A. Sait Basımevi.

Eyice, Semavi (1974). “Trakya’da Meydan Şadırvanları”. Mansel’e Armağan. Ankara: TTK.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 20.01.2015
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Eski Havra Önündeki Şadırvanın Onarım Kitabesi

Bu suun âb-rûyu pür-himem Rüstem Efendi kim

Vücûd-ı pâki bâb-ı hayre emsâl-i Skender’dir

Çü tecdîd etdi elhac Halil Ağa’yı merhumun

Şadırvânını sıbteyn ruhunu ihyaya mazhardır

Zihî şâdırevândır ki revân bahşâ-yı atşandır

Zülâl-i neş’esi âb-ı hayat ile biraderdir

Dil-i nâme-siyâhan gibi bünyâdı yıkılmışken

Suyun buldurdu ol zât çün keremkârâne serverdir

(Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 370.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
2RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Doğum YılıGörüntüle
5RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Ölüm YılıGörüntüle
8RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Madde AdıGörüntüle
14RÜŞDÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Ümit Kardaşd. 18 Mart 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle