HİCABî / FEHMÎ

(d. ?/? - ö. 1138/1725-26)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fehmî, önceleri Osmanlı Devleti’nde zağarcıbaşılık eden, ardından Tekirdağ’da yeniçeri zâbiti olan İskender Ağa’nın katipliğini yapmış bir şairdir. Hakkında bilgi veren Ahmed Lütfî Efendi, onun aralarındaki sohbetlere bir gün bile ara vermeden devam ettiğini, İskender Ağa öldükten sonra bazı paşaların divan efendiliğinde bulunduğunu, İskender Ağa’nın Tekirdağ’da H. 1138 (M.1725-1726) tarihinde ölümü üzerine bir tarih manzumesi yazdığını, önceleri “Hicâbî” mahlasını kullandığını, Türkçe gazellerinin yanında Farsça gazelleri ile süslü kasideleri olduğunu bildirir ve şiirlerinden örnekler verir (Oy 1995: 120). 

Kaynakça

Ahmed Lütfî Efendi. Tekfurdağlı Şairler. DTCF Ktp. I/457. vr. 17b/18a,b.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 21.01.2015
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Vefât-ı İskender Ağa’dan

Fehmiyâ didim iki târîh bir beyt içre

İntikâli vaktine tâ kim ola iki güvâh

Mısra-ı evvelde harf-i bî-nukat olub hisâb

Mısra-ı sânî mücevher add ola bî-iştibâh

Sarsar-ı mevt uğrayub itdikçe şiddetle güzâr

Sırr-ı cism-i pâki İskender Ağa’nın göçdi âh (1138)

(Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 120.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
2EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883MeslekGörüntüle
11EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
17EDÎB, Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Seyyit Nezird. 18 Nisan 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle