ZEKÂÎ, Mehmed Zekâî Efendi

(d. ?/? - ö. 1058/1648-9)
müderris, kadı, şair
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed’dir. Kıbrıs’ta Lefkoşa’da doğan Mehmed Efendinin doğum tarihi bilinmemektedir. Medrese tahsili görüp kırk akçe ile medreseden mazul olduktan sonra kadılık göreviyle Anadolu’nun çeşitli beldelerinde bulundu. Kıbrıs’ta vefat etti. Mehmed Zekâî’nin ölüm tarihi için Mucîb yanlışlıkla 1037/1627-8, Beliğ ve Şeyhî Mehmed Efendi ise 1058/1648-9 kaydını düşmüşlerdir.

Biyografik kaynaklarda sadece bir beytine tesadüf edilebilen şairin, eserleri konusunda herhangi bir bilgi verilmemekte, yalnızca on altıncı yüzyılda yetişen Misâlî’den sonra Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ikinci en eski şairi olduğu belirtilmektedir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009).İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 139.

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mucîb (İnceleme-Tenkidli Metin-Dizin-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 31.

Kıbrıs İslâm Yazmaları Kataloğu (1995). Hazl. Ramazan Şeşen, Mustafa Haşim Altan, Cevat İzgi. İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı Yay. XXVIII.

Şeyhî Mehmed Efendi (1989). Vekayiü’l-Fudalâ II-III. Haz. Abdülkadir Özcan. İstanbul: Çağrı Yay. 171.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 286.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Zekâî Mehmed Efendi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 649.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2007). “Zekâî”. C. 8. Ankara: AKM Yay. 715.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜJGÂN ÇAKIR
Yayın Tarihi: 27.07.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler


Göricek hüsn-i dil-ârâsını ol dil-dârun

Zülfi sevdâsına düşdükse zihî tûl-i emel

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 139.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KENZÎ, İbrahim Kasımd. 1796 - ö. 1839Doğum YeriGörüntüle
2ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Tolgayd. 15 Ekim 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KENZÎ, İbrahim Kasımd. 1796 - ö. 1839Doğum YılıGörüntüle
5ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Tolgayd. 15 Ekim 1944 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KENZÎ, İbrahim Kasımd. 1796 - ö. 1839Ölüm YılıGörüntüle
8ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Tolgayd. 15 Ekim 1944 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KENZÎ, İbrahim Kasımd. 1796 - ö. 1839MeslekGörüntüle
11ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.MeslekGörüntüle
12Ahmet Tolgayd. 15 Ekim 1944 - ö. ?MeslekGörüntüle
13KENZÎ, İbrahim Kasımd. 1796 - ö. 1839Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Tolgayd. 15 Ekim 1944 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KENZÎ, İbrahim Kasımd. 1796 - ö. 1839Madde AdıGörüntüle
17ÂSIM, Kıbrıslıd. ? - ö. 19.yy.Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Tolgayd. 15 Ekim 1944 - ö. ?Madde AdıGörüntüle