ZİHNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserilidir. Mevcut kaynaklarda bu şairden bahsedilmemektedir. Varlığını yazdıkları tarih manzumeleri sayesinde bilebildiğimiz şairlerden olup Kayseri Talas’taki Harman Camii girişindeki 1277/1860-61 tarihli tamir kitâbesinden adı geçen şairin 19. yüzyılın ortalarında yaşadığını anlayabiliyoruz. Ancak aşağıdaki tarih mısraında geçen “İt edâ beş vaktini bu câmi’-i vâlâda sen” mısraından hareketle, beş vakit namazı Talas’taki bu camide kılması için temennide bulunan bu şairin Talaslı olması ihtimal dâhilindedir. Tarih manzumesinden tanıyabildiğimiz diğer bazı şairler gibi Zihnî’nin de hayatı ve diğer şiirleri hakkında şimdilik malumatımız yoktur.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a


Pâdişâh-ı rûh-ı âlem Hazret-i Sultân Mecîd

Nâ’ib-i fahr-i cihân zıll-ı cenâb-ı Zü’l-minen

Sâyesinde sâkinân-ı Kayseri bu Şâh Ali

Câmi’in ta’mîre himmet eylediler kîseden

Şöyle tezyîn oldı kim döndi bihişte her yeri

Reşk iderdi görse tâkın tâvus-ı bâğ-ı Aden

Ey cemâat vâcib oldı sizlere itmek du’â

Bâ-husûs böyle mu’allâ ma’bed-i hûb var iken

Ben de Zihnî hâme-i cevherle yazdım târihin

İt edâ beş vaktini bu câmi’-i vâlâda sen -1277

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 196.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hasan Nail Canatd. 25 Ekim 1943 - ö. 21 Ekim 2004Doğum YeriGörüntüle
2Hikmet Ulusoyd. 3 Ocak 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hasan Nail Canatd. 25 Ekim 1943 - ö. 21 Ekim 2004Doğum YılıGörüntüle
5Hikmet Ulusoyd. 3 Ocak 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hasan Nail Canatd. 25 Ekim 1943 - ö. 21 Ekim 2004Ölüm YılıGörüntüle
8Hikmet Ulusoyd. 3 Ocak 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hasan Nail Canatd. 25 Ekim 1943 - ö. 21 Ekim 2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hikmet Ulusoyd. 3 Ocak 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Hasan Nail Canatd. 25 Ekim 1943 - ö. 21 Ekim 2004Madde AdıGörüntüle
14Hikmet Ulusoyd. 3 Ocak 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle