ZİHNİ, Hudâverdi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi Hudâverdi’dir. Yanyalıdır. Kürd Paşa’nın mühürdarıdır. III. Selim devrinde vefat etti. Şiirleri vardır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. V. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yay. 1714.

Odabaşı, Mihrican (2009). Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. Cilt s. 234-467. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. 139-140.

Önder, Murat (2006). Şefkat ve Tezkire-i Şu’arâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi.113.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEKİN
Yayın Tarihi: 30.04.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hayâl-i yâr çü halvet güzîde-i dil olur

Ümîd ü havf-ı dü-‘âlem bir anda zâ’il olur

Şeb-i firâk şerâr-ı dilim nücûm-ı felek

Nehâr-ı hicrde âhım sipihre hâ’il olur

Revân su gibi akar hâk-i pây-i dil-dâra

Ne dem ki gamze-i hûn-rîzi kana mâ’il olur

Kemend-i zülf-i dil-âvîz-i yâra asılanın

Sürûrdan ayağı yer basar ise câhil olur

Figân u derd ki bir şûha mübtelâyız kim

Ne öldürür dil-i sahtı ne vasla kâ’il olur

Dü-çeşm-i mesti görenler kemân-ı tîr ile dir

Ne terk-i zâlim-i hûnî ne şûh-i kâtil olur

Bahâr neş’esi pes hat-ı dil-rübâ Zihnî

Ki sebzezâr-ı cihândan bize ne hâsıl olur

(Önder, Murat (2006). Şefkat ve Tezkire-i Şu’arâ’sı. Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Kocatepe Üniversitesi. 113.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂFÎ, Mustafâd. 1862 - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
2SELÎM SIRRI PAŞAd. 1800 - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
3SİNAN, Şeyh Sinâneddin Yusuf Efendid. ? - ö. 1582Doğum YeriGörüntüle
4SÂFÎ, Mustafâd. 1862 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
5SELÎM SIRRI PAŞAd. 1800 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
6SİNAN, Şeyh Sinâneddin Yusuf Efendid. ? - ö. 1582Doğum YılıGörüntüle
7SÂFÎ, Mustafâd. 1862 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
8SELÎM SIRRI PAŞAd. 1800 - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
9SİNAN, Şeyh Sinâneddin Yusuf Efendid. ? - ö. 1582Ölüm YılıGörüntüle
10SÂFÎ, Mustafâd. 1862 - ö. 1901MeslekGörüntüle
11SELÎM SIRRI PAŞAd. 1800 - ö. 1847MeslekGörüntüle
12SİNAN, Şeyh Sinâneddin Yusuf Efendid. ? - ö. 1582MeslekGörüntüle
13SÂFÎ, Mustafâd. 1862 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SELÎM SIRRI PAŞAd. 1800 - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SİNAN, Şeyh Sinâneddin Yusuf Efendid. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂFÎ, Mustafâd. 1862 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle
17SELÎM SIRRI PAŞAd. 1800 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
18SİNAN, Şeyh Sinâneddin Yusuf Efendid. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle