Âlî, Âlî Efendi

(d. ?/? - ö. 1056/1646)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mora'da doğdu. Yeniçerilik yaptı. 1056/1646 tarihinde vefat etti. Sâlim'de (İnce 2005:488) vefat tarihi 1100/1688-89 olarak verilmektedir.

Kaynakça

Altun, Kudret (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 21.07.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Biz mes’ele-âmûz-ı dilistân-ı kemâliz

Biz meş’ale-efrûz-ı şebistân-ı hayâliz

Mahrûm-ı harîm-i harem-i vuslatız ammâ

Biz mahrem-i esrâr-ı gam-ı derd ü melâliz

Mey-hâreleriz vâkıf-ı hum-hâne-i ‘aşkız

Rindiz ezelî sâhib-i ‘unvân u celâliz

(Altun, Kudret (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay. 45.)

Beyt

Pûte-i 'aşk-ı hakîkatde vücûdum kâl idüp

Sikke-i nâmım verildi 'Âliyâ a'lâ bana

(İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 488.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Doğum YeriGörüntüle
2EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Doğum YeriGörüntüle
3RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Doğum YeriGörüntüle
4MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Doğum YılıGörüntüle
5EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Doğum YılıGörüntüle
6RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Doğum YılıGörüntüle
7MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Ölüm YılıGörüntüle
9RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Ölüm YılıGörüntüle
10MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?MeslekGörüntüle
11EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48MeslekGörüntüle
12RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762MeslekGörüntüle
13MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MAHZÛNÎ MUHARREM BABAd. ? - ö. 1867/1869?Madde AdıGörüntüle
17EMÎN, Mehmed Emin Beyd. ? - ö. 1748-48Madde AdıGörüntüle
18RÂTİB, Ahmed Paşad. 1711?-22? - ö. 1762Madde AdıGörüntüle