ATÂ

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

XIX. yüzyılda Tekirdağ’da yaşamış olduğu anlaşılan bir şair olan Atâ'nın hayatı hakkında şimdiye değin hiçbir bilgi edinilememiştir. Kendisinden kalan tek anı Tekirdağ İskele Şadırvanı (Şimdi Tekirdağ Müzesi’nde) üzerindeki manzum kitabe metnidir. Bu nazım önce Hikmet Çevik’in Tekirdağ Tarihi Araştırmaları adlı kitabına alınmış, ardından Prof. Dr. Semavî Eyice tarafından bir önceki yayımda görülen yanlışlıklar düzeltilerek ve eksiklikler tamamlanıp gerekli açıklamalar yapılarak “Trakya’da Meydan Şadırvanları” adlı makalede yeniden yayımlanmıştır. Hikmet Çevik, çeşmedeki bu nazım ve şairi hakkında bir açıklama yapmamış, Prof. Dr. Semavî Eyice de sadece şairin adına işaret etmekle yetinmiştir (Oy 1995: 26). Bu kitabenin son dörtlüğünde şair, Atâ mahlasını kullanmıştır.

Kaynakça

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: A. Sait Basımevi.

Eyice, Semavî (1974). “Trakya’da Meydan Şadırvanları”. Mansel’e Armağan. Ankara: TTK.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 20.01.2015
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Çeşme Kitabesi

Ser-i bostâniyân Hacı Süleyman Ağazâde kim

Hacı Seyyid Sa’îd Bey sâhibü'l-hayr u dil-âgâh

Uyûn-ı re’fetinden teşnegâna mahz-ı hayr ile

İdüp icrâ bu ayn-ı selsebîli fî sebilillâh

Revân-ı zevce-i merhûmesi şâd olsun her demde

Revân oldukça âb-ı zemzemi tâ makbel-i dergâh

Atâ lâfzen dedim târihini bu selsebîlin ben

İki yüz kırk yedide eyledi bu hayrı bâ-dilhâh

Hicrî 1247 yılının rebiü’l-evveli milat takvimine göre 1831 yılının 5 Eylül Pazartesi gününe denk düşer.

(Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 26.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendid. ? - ö. 1736-37Doğum YeriGörüntüle
2NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
3HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendid. ? - ö. 1736-37Doğum YılıGörüntüle
5NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Doğum YılıGörüntüle
6HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendid. ? - ö. 1736-37Ölüm YılıGörüntüle
8NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Ölüm YılıGörüntüle
9HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
10CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendid. ? - ö. 1736-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13CA‘FER, Müezzin Ca‘fer Efendid. ? - ö. 1736-37Madde AdıGörüntüle
14NÂBÎ, Halil Nâbî Çelebid. ? - ö. 1732-33Madde AdıGörüntüle
15HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle