ÂZİM, Seyyid Mustafa Âzim Efendi

(d. ?/? - ö. 1045/1635-36)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Seyyid Mustafâ’dır. Seyyittir. Doğum yeri olan Bursa’da hayli meşhûr oldu. 1045 /1635-36 yılında vefat etti. Şairliği yanında hattatlığı da bulunmaktadır (Müstakîmzâde Süleymân Sadeddîn 1928: 552, 745).

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası. 552, 745.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 308.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.06.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Mûrân-ı hatın mülk-i Süleymân’a degişmem

Şehd-i lebini la’l-i Bedahşân’a degişmem

Dîdemden akan eşk-i terin derd-i gamınla

Bir katresini lücce-i ‘ummâna degişmem

(İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 484.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Kadı-zâde Mustafa Hilmî Efendid. 1545 - ö. 1569Doğum YeriGörüntüle
3HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 09 Aralık 1630Doğum YeriGörüntüle
4Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Kadı-zâde Mustafa Hilmî Efendid. 1545 - ö. 1569Doğum YılıGörüntüle
6HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 09 Aralık 1630Doğum YılıGörüntüle
7Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Kadı-zâde Mustafa Hilmî Efendid. 1545 - ö. 1569Ölüm YılıGörüntüle
9HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 09 Aralık 1630Ölüm YılıGörüntüle
10Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HİLMÎ, Kadı-zâde Mustafa Hilmî Efendid. 1545 - ö. 1569Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 09 Aralık 1630Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Pelin Özerd. 17 Haziran 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HİLMÎ, Kadı-zâde Mustafa Hilmî Efendid. 1545 - ö. 1569Madde AdıGörüntüle
15HAYLÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 09 Aralık 1630Madde AdıGörüntüle