DİLÎRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, sipahi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonuludur. Latifî’nin verdiği Budin gazasında şehit olduğu bilgisinden hareketle 1541-1542 yıllarında vefat ettiği söylenebilir. Cesurluğu ve cömertliği ile tanınmış yiğit bir sipahi idi. Hayatı gazalarda geçti. Asker edası taşıyan gazelleri ve yiğitçe söylenmiş şiirleri vardır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzâde Faizî'nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 10.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla'

Arsa-i aşk ey gönül merdâneler meydânıdır

Kelle topudur o meydânın kılıç çevgânıdır

Matla' 

Girmesün meydân-ı aşka hîç ser-bâz olmayan

Destine tîg almasun merd-i ser-endâz olmayan

Beyt

Mesnedün yok ne sûd ider fazlun

Mesnedün var kemâli neylersün

Beyt 

Gitdi tîg ü kalem dirîg dirîg

Hem kalem aglasun anı hem tîg

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Doğum YeriGörüntüle
2HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18Doğum YeriGörüntüle
3OZANOĞLU, İhsan Ozanoğlud. 15.04.1907 - ö. 13.02.1981Doğum YeriGörüntüle
4Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Doğum YılıGörüntüle
5HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18Doğum YılıGörüntüle
6OZANOĞLU, İhsan Ozanoğlud. 15.04.1907 - ö. 13.02.1981Doğum YılıGörüntüle
7Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Ölüm YılıGörüntüle
8HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18Ölüm YılıGörüntüle
9OZANOĞLU, İhsan Ozanoğlud. 15.04.1907 - ö. 13.02.1981Ölüm YılıGörüntüle
10Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993MeslekGörüntüle
11HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18MeslekGörüntüle
12OZANOĞLU, İhsan Ozanoğlud. 15.04.1907 - ö. 13.02.1981MeslekGörüntüle
13Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15OZANOĞLU, İhsan Ozanoğlud. 15.04.1907 - ö. 13.02.1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Halil Erdoğan Cengizd. 3 Eylül 1934 - ö. 28 Ekim 1993Madde AdıGörüntüle
17HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
18OZANOĞLU, İhsan Ozanoğlud. 15.04.1907 - ö. 13.02.1981Madde AdıGörüntüle