DURDU KADIN, Durdu Kozalak

(d. ? / ö. ?)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Durdu Kozalak'ın Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı köylerden birinde doğduğu bilinmekle birlikte doğum tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda ismi Durdu Kadın ve Durdu Kozalak olarak geçmektedir. Okuma yazması olmayan bir halk şairidir. Fransız işgali sırasında Millî Mücadele yılları arasında bir tarihte vefat etmiştir (Ay 1934: 13-14; Cunbur 2011: 311; Turan vd. 2014: 128). Hayatı hakkında bilgi verebilecek kaynaklar sınırlıdır.  

Durdu Kadın'ın şiir söylemeye ne zaman başladığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Durdu Kadın, şiirlerini hece ölçüsü ile söylemiştir. Şiirlerinde sade bir dil ve akıcı bir üslup kullanmıştır. Durdu Kadın, şiirlerinde ölüm, tabiat sevgisi, vatan sevgisi, vuslat ve dini içerikli konuları işlemiştir. Müjgân Cunbur, söz ustası hakkında bilgi verdiği eserinde, Durdu Kadın'ın şiirinden örnek olarak bir metin aktarmaktadır (Cunbur 2011: 311). Şiirin içeriğini, yaşın kemale ermesi ve sevgiliye kavuşma isteği oluşturmaktadır. Durdu Kadın, ölümün ahiret inancı ile bağlantısını şiirlerinde anlatmıştır. Yine Erman Artun'un bir makalesinde aktardığı üzere; "Ölüm ne şah, ne sultan dinler" (Artun 1998: 340) şeklinde ifade ettiği dizesi ile halk şairi, ölümün herkes için var olduğu gerçeğini vurgulamıştır.

Durdu Kadın'ın yaşadığı dönem Millî Mücadele yılları olduğu için şiirlerinde dönemin buhranlarının izlerini görmek mümkündür. Kıbrıs'ın Yunanlılar tarafından işgaline karşın söylediği destan özelliği gösteren şiirleri bulunmaktadır. Bu tarz şiirlerini hecenin 7, 8 ve 11'li hece ölçüsü ile söylemiştir. Destan özelliği gösteren şiirlerinde millî duyguların coşkun bir şekilde ifade edildiği ve Çukurova bölgesinin geçmişi hakkında bilgilerin olduğu görülmektedir.

Kaynakça

Artun, Erman (1996). “Adanalı Aşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekatı”. Gazimağusa K.K.T.C. Kıbrıs Araştırmaları Dergisi. C. 2: 295-320.

Artun, Erman (1998). "Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Ölüm, Mezar Teması”. Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu Bildirileri. İstanbul. 336-377.

Ay, Taha (1934). Türk Kadın Şâirleri. İstanbul: yyy.

Cunbur, Müjgân (2011). Osmânlı Dönemi Türk Kadın Şâirleri. Ankara: Türkkad-Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Karaburç, Mehmet (1995). Adana Osmaniye’de Âşıklık Geleneği. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi .

Turan, Ahsen Fatma vd. (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ESRA BİLGE SAVCI
Yayın Tarihi: 02.07.2019

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Yürekli, Mustafad. 27 Kasım 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÖZDEMİR, Orhand. 01 Mayıs 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Yürekli, Mustafad. 27 Kasım 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÖZDEMİR, Orhand. 01 Mayıs 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Yürekli, Mustafad. 27 Kasım 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÖZDEMİR, Orhand. 01 Mayıs 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Yürekli, Mustafad. 27 Kasım 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÖZDEMİR, Orhand. 01 Mayıs 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Yürekli, Mustafad. 27 Kasım 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ÖZDEMİR, Orhand. 01 Mayıs 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle