EŞREF, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1848 ds./1263)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'de okudu. 1848 yılının ortalarında Maliye Nezareti Varidat Muhasebesi Kalemi kâtipleri arasına katıldı. Ölüm tarihi ve yeri bilinmemektedir. Son görevi 1848 yılında olduğundan bu yıldan sonraki bir tarihte ölmüş olmalıdır. Şiirlerinden bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sevdâya saldı aklımı zülf-i perîşânın senin

Üftâde etdi gönlümü ruhsâr-ı tâbânın senin

Nîm iltifâtın kesme sen nâr-ı firâka yandı ten

Çekmekdeyim gonca dehen cevr-i firâvânın senin

Göz yaşını etdim revân rahm itmedin tâze fidan

Vaslın demişdin sen nihân yandırdı hicrânın senin

Sâdık muhibbim ben sana lutf eyle vaslın sen bana

Olan cefâ hep bir yana var ise îmânın senin

Efgendenim ebrû kemân Eşref kulun eyler figân

Lutf eyle artık el-amân şâyeste ihsânın senin

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'lEş‘âr. İstanbul. 17.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAK’Î, Okçuzâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Doğum YeriGörüntüle
2Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Doğum YeriGörüntüle
4VAK’Î, Okçuzâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Doğum YılıGörüntüle
5Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Doğum YılıGörüntüle
7VAK’Î, Okçuzâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Ölüm YılıGörüntüle
8Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Ölüm YılıGörüntüle
10VAK’Î, Okçuzâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650MeslekGörüntüle
11Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
12LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848MeslekGörüntüle
13VAK’Î, Okçuzâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VAK’Î, Okçuzâde Ahmed Vak’î Efendid. ? - ö. 1650Madde AdıGörüntüle
17Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18LEYLÂ HANIMd. ? - ö. 1848Madde AdıGörüntüle