EŞREF, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1848 ds./1263)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'de okudu. 1848 yılının ortalarında Maliye Nezareti Varidat Muhasebesi Kalemi kâtipleri arasına katıldı. Ölüm tarihi ve yeri bilinmemektedir. Son görevi 1848 yılında olduğundan bu yıldan sonraki bir tarihte ölmüş olmalıdır. Şiirlerinden bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sevdâya saldı aklımı zülf-i perîşânın senin

Üftâde etdi gönlümü ruhsâr-ı tâbânın senin

Nîm iltifâtın kesme sen nâr-ı firâka yandı ten

Çekmekdeyim gonca dehen cevr-i firâvânın senin

Göz yaşını etdim revân rahm itmedin tâze fidan

Vaslın demişdin sen nihân yandırdı hicrânın senin

Sâdık muhibbim ben sana lutf eyle vaslın sen bana

Olan cefâ hep bir yana var ise îmânın senin

Efgendenim ebrû kemân Eşref kulun eyler figân

Lutf eyle artık el-amân şâyeste ihsânın senin

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'lEş‘âr. İstanbul. 17.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Akünal, Ahmet Kemald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Doğum YeriGörüntüle
2Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
4Akünal, Ahmet Kemald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Doğum YılıGörüntüle
5Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
7Akünal, Ahmet Kemald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Ölüm YılıGörüntüle
8Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10Akünal, Ahmet Kemald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942MeslekGörüntüle
11Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919MeslekGörüntüle
12MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917MeslekGörüntüle
13Akünal, Ahmet Kemald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Akünal, Ahmet Kemald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Madde AdıGörüntüle
17Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle
18MEHMED CEMÂLEDDÎN EFENDİd. 1848 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle