HÂCİBÎ, Hacı Sâlih-zâde Halîl Hâcibî

(d. ?/? - ö. 1240/1824)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kars'ta doğdu. Asıl adı Halîl Hâcibî'dir. Hâcibî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Hacı Sâlih Efendi adlı birinin oğlu olduğu için Hacı Sâlih-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini memleketi olan Kars'ta yaptı. Birçok ilimde yüksek seviyede bilgi sahibi oldu. Bu nedenden dolayı devrinin İbni Hâcib'i olarak anıldı. 1240/1824 senesinde doğduğu yer olan Kars'ta vefat etti.

Hepsi yazma hâlinde olan eserleri şunlardır:

1. Dîvân: Kaynaklarda adı geçmesine rağmen elde yoktur.

2. Hediyyetü's-Sıbyân: Çocuklara öğütler muhtevalı bir eserdir.

3. Risâle-i Fenn-i Ferâ'iz: Kaynakların bildirdiğine göre Ferâ'iz konusunda uzman olan Hâcibî'nin bu konuyu anlatan önemli eseri.

4. Şerh-i Cilâ'ur-Rûh: Molla Câmî'nin aynı adlı kasidesinin şerhidir.

5. Şerh-i Manzûme-i Lâmi'î: Câmi-i Rûm olarak anılan Bursalı Lâmi'î Çelebi'nin bir manzumesinin mufassal şerhidir.

6. Şerh-i Yûsuf u Züleyhâ: Molla Câmî'nin Yûsuf u Züleyhâ adlı mesnevisinin şerhidir.

7. Tercüme-i Cihân-nümâ: Mehdî Muhammed Han'ın Nâdir Şâh ile ilgili tarihinin çevirisidir.

8. Tercüme-i Dürre-i Nâdire: Mehmed Muhammed Han'ın eserinin tercümesidir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2004). "Hâcibî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. IV. Ankara: AKM Yay. 325.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz'u. Burdur.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞENOL MURATOĞLU, Şenay Yıldızd. 20.09.1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NEVRUZ ALİ, Ali Nevruz Çiçekd. 07.07.1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ENSAR ŞAHBAZOĞLUd. 01.02.1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞENOL MURATOĞLU, Şenay Yıldızd. 20.09.1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NEVRUZ ALİ, Ali Nevruz Çiçekd. 07.07.1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ENSAR ŞAHBAZOĞLUd. 01.02.1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞENOL MURATOĞLU, Şenay Yıldızd. 20.09.1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NEVRUZ ALİ, Ali Nevruz Çiçekd. 07.07.1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ENSAR ŞAHBAZOĞLUd. 01.02.1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞENOL MURATOĞLU, Şenay Yıldızd. 20.09.1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NEVRUZ ALİ, Ali Nevruz Çiçekd. 07.07.1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ENSAR ŞAHBAZOĞLUd. 01.02.1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞENOL MURATOĞLU, Şenay Yıldızd. 20.09.1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEVRUZ ALİ, Ali Nevruz Çiçekd. 07.07.1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ENSAR ŞAHBAZOĞLUd. 01.02.1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞENOL MURATOĞLU, Şenay Yıldızd. 20.09.1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NEVRUZ ALİ, Ali Nevruz Çiçekd. 07.07.1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ENSAR ŞAHBAZOĞLUd. 01.02.1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle