HÂCİBÎ, Hacı Sâlih-zâde Halîl Hâcibî

(d. ?/? - ö. 1824/1240)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kars'ta doğdu. Asıl adı Halîl Hâcibî'dir. Hâcibî şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Hacı Sâlih Efendi adlı birinin oğlu olduğu için Hacı Sâlih-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini memleketi olan Kars'ta yaptı. Birçok ilimde yüksek seviyede bilgi sahibi oldu. Bu nedenden dolayı devrinin İbni Hâcib'i olarak anıldı. 1240/1824 senesinde doğduğu yer olan Kars'ta vefat etti.

Hepsi yazma hâlinde olan eserleri şunlardır:

1. Dîvân: Kaynaklarda adı geçmesine rağmen elde yoktur.

2. Hediyyetü's-Sıbyân: Çocuklara öğütler muhtevalı bir eserdir.

3. Risâle-i Fenn-i Ferâ'iz: Kaynakların bildirdiğine göre Ferâ'iz konusunda uzman olan Hâcibî'nin bu konuyu anlatan önemli eseri.

4. Şerh-i Cilâ'ur-Rûh: Molla Câmî'nin aynı adlı kasidesinin şerhidir.

5. Şerh-i Manzûme-i Lâmi'î: Câmi-i Rûm olarak anılan Bursalı Lâmi'î Çelebi'nin bir manzumesinin mufassal şerhidir.

6. Şerh-i Yûsuf u Züleyhâ: Molla Câmî'nin Yûsuf u Züleyhâ adlı mesnevisinin şerhidir.

7. Tercüme-i Cihân-nümâ: Mehdî Muhammed Han'ın Nâdir Şâh ile ilgili tarihinin çevirisidir.

8. Tercüme-i Dürre-i Nâdire: Mehmed Muhammed Han'ın eserinin tercümesidir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2004). "Hâcibî". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. IV. Ankara: AKM Yay. 325.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz'u. Burdur.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.08.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALADAĞLI/OZANOĞLU/YÜCELİ, İsmail Kurtd. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MERTOĞLU, Korkmaz İkand. 15.09.1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Akbaba, Şaband. 10 Ocak 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ALADAĞLI/OZANOĞLU/YÜCELİ, İsmail Kurtd. 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MERTOĞLU, Korkmaz İkand. 15.09.1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Akbaba, Şaband. 10 Ocak 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ALADAĞLI/OZANOĞLU/YÜCELİ, İsmail Kurtd. 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MERTOĞLU, Korkmaz İkand. 15.09.1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Akbaba, Şaband. 10 Ocak 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ALADAĞLI/OZANOĞLU/YÜCELİ, İsmail Kurtd. 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MERTOĞLU, Korkmaz İkand. 15.09.1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Akbaba, Şaband. 10 Ocak 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ALADAĞLI/OZANOĞLU/YÜCELİ, İsmail Kurtd. 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MERTOĞLU, Korkmaz İkand. 15.09.1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Akbaba, Şaband. 10 Ocak 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALADAĞLI/OZANOĞLU/YÜCELİ, İsmail Kurtd. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MERTOĞLU, Korkmaz İkand. 15.09.1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Akbaba, Şaband. 10 Ocak 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle