HAKKI, Süleymân Hakkı Efendi, Eskişehirli

(d. ?/? - ö. 1899/1317)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Eskişehir'e bağlı Muttalib köyünde doğdu. Asıl adı Süleyman Hakkı Efendi'dir. Şiirlerinde Hakkı mahlasını kullandı. İlk tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a gitmiş ve yüksek tahsilini de burada tamamlamıştır. Sonra memleketi olan Eskişehir'e müftü olarak atandı. Ömrünün sonuna kadar burada müftülük ve müderrislik yaptı. 1317/1899 senesinde Eskişehir'de vefat etti ve burada defnedildi. "Eyledi müftî-i ekmel irtihâl" mısrası vefatına tarihtir.

Osmanlı Müellifleri'ne göre Hakkı Efendi fuzaladan bir zattır ve şiirlerinin dışında başka mensur eserleri de vardır (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 330).

Eserleri şunlardır:

1. Esmâ-i Hüsnâ Manzûmesi: Yazma hâlindedir.

2. Rûh-ı Kümmeletü't-Tefrîd Şerh-i Kelimetü't-Tevhîd: Kelam konusundadır, yazma hâlindedir.

3. Tahlîsü't-Tahtîd: Kelam konulu olan bu eser kendi yazdığı Telhîsü't-Tevhîd isimli eserin şerhi mahiyetindedir, yazma hâlindedir.

4. Telhisü't-Tevhîd: Kelam konuludur, yazma hâlindedir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Özen Yulad. 7 Eylül 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Melih Ergend. 9 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Kamuran Özbird. 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Özen Yulad. 7 Eylül 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Melih Ergend. 9 Ocak 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Kamuran Özbird. 1927 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Özen Yulad. 7 Eylül 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Melih Ergend. 9 Ocak 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Kamuran Özbird. 1927 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Özen Yulad. 7 Eylül 1965 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Melih Ergend. 9 Ocak 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Kamuran Özbird. 1927 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Özen Yulad. 7 Eylül 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Melih Ergend. 9 Ocak 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kamuran Özbird. 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Özen Yulad. 7 Eylül 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Melih Ergend. 9 Ocak 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Kamuran Özbird. 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle