HÂTİFÎ, Şeyh Zâhidîzâde Abdurrahman Hâtifî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne’de doğdu. Asıl adı Abdurrahmân olan şair, Halvetî şeyhi Zahidîzâde’nin oğludur. Bu nedenle Zahidîzâde sanıyla tanındı. Kânûnî Sultân Süleymân devri şairlerinden olan Hâtifî, Fenârî Muhyiddin Çelebi’den mülâzım oldu ve tasavvufa yöneldi. Şeyh Bahâeddînzâde’den el aldı. Hacdan dönerken Kayseri’de vefat etti (Sungurhan 2009: 420,421, Kılıç 2010: 527). 

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Dün elin yumış dilerdi kim ‘adû

Yaş eliyle tuta zülfin dil-berün

Âh idüp didi ırakdan Hâtifî

Tutma bir dem kim kurusın ellerün (Sungurhan 2009: 421)

***

Subh-dem kûyında n’eyler bunca çâker cum’a gün

Resmdür hod eylemez dîvân begler cum’a gün 

***

Hâtifî şol denlü mâ’ildür o tersâya gönül

Mûmdur yanınca varmaga kilîsâdan yana 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 529. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İLMÎ, Arabzâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18Doğum YeriGörüntüle
3HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
4Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İLMÎ, Arabzâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18Doğum YılıGörüntüle
6HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YılıGörüntüle
7Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İLMÎ, Arabzâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18Ölüm YılıGörüntüle
9HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Ölüm YılıGörüntüle
10Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İLMÎ, Arabzâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Betül Tarımand. 7 Eylül 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İLMÎ, Arabzâde Şeyh İlmî Mehmed Efendid. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
15HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle