KADRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki en önemli kaynak, İsmail Beliğ'in Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr adlı tezkiresidir. Bu eserde verilen bilgilere göre 17. yy. divan şairlerinden olan Kadrî ile ilgili elde fazla bilgi yoktur. Latifî’nin Tezkiretü’ş-Şuarâ’sında Kâdirî adlı bir şair vardır. Edirne Dârü’l-Hadîsi’nde müderris olarak görev yapmıştır. Sultan II. Beyâzid (saltanatı:1481-1512) devrinin sonunda vefat etmiştir. Kadirî de Edirnelidir. Bir yanlış okuma söz konusu olunduğu düşünse bile yüzyıllar ve şiirleri uyuşmamaktadır. Şimdilik 17.yy.da yaşamış Kâdrî adlı şairin varlığı kabul edilmelidir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 341.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Sâf olmadukça ışk ile cân u tenün dahı

Bî-zevksin olursa cinân meskenün dahı

Biz kim gam u neşâtla geh gonca geh gülüz

Yok intizârumuz güline gülşenün dahı

Bakdukça âhûvâne o hûn-rîz gamzeler

Hârâ degül deler cigerüm âhenün dahı

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 341).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Doğum YeriGörüntüle
2SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YeriGörüntüle
3DÜRRÎ, Acemzaded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Doğum YılıGörüntüle
5SERVET BEYd. ? - ö. l890Doğum YılıGörüntüle
6DÜRRÎ, Acemzaded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Ölüm YılıGörüntüle
8SERVET BEYd. ? - ö. l890Ölüm YılıGörüntüle
9DÜRRÎ, Acemzaded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SERVET BEYd. ? - ö. l890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DÜRRÎ, Acemzaded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Madde AdıGörüntüle
14SERVET BEYd. ? - ö. l890Madde AdıGörüntüle
15DÜRRÎ, Acemzaded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle