KÂTİB, Süleyman Efendi

(d. 1217/1802-03 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802-03 yılında Süleymaniye’de doğan şairin asıl adı Süleyman’dır. Süleymaniye valisi Abdurrahman Paşa müntesiplerinden Rüstem Ağa’nın oğludur. 4-5 yaşına geldiğinde babası vefat etti. Babasının vefatı üzerine annesiyle Senendec’e gitti. 5-6 yıl burada ikamet ettikten sonra tekrar Süleymaniye’ye dönen Kâtib Süleyman Efendi, burada Farsça inşa ve şiir eğitimi ile kendine lazım olan bilgileri aldı. Ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmamaktadır. Ancak hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Arif Hikmet Bey’in Tezkîretü’ş-Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmamış olmasından hareketle Kâtib’in bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 1835 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kâtib’in ölüm tarihi gibi herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiş ve şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 835.

Çınarcı, M. Nuri (hzl.) (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’in Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 96.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 04.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Doğum YeriGörüntüle
3ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Doğum YeriGörüntüle
4YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Doğum YılıGörüntüle
6ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Doğum YılıGörüntüle
7YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Ölüm YılıGörüntüle
10YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FÂNÎ EFENDİ, Ebûbekir-zâde Mehmed Abdülbâkî Fânî Efendid. 1850 - ö. 1909 ds.Madde AdıGörüntüle
15ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Madde AdıGörüntüle