KÂTİB, Süleyman Efendi

(d. 1217/1802-03 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802-03 yılında Süleymaniye’de doğan şairin asıl adı Süleyman’dır. Süleymaniye valisi Abdurrahman Paşa müntesiplerinden Rüstem Ağa’nın oğludur. 4-5 yaşına geldiğinde babası vefat etti. Babasının vefatı üzerine annesiyle Senendec’e gitti. 5-6 yıl burada ikamet ettikten sonra tekrar Süleymaniye’ye dönen Kâtib Süleyman Efendi, burada Farsça inşa ve şiir eğitimi ile kendine lazım olan bilgileri aldı. Ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmamaktadır. Ancak hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Arif Hikmet Bey’in Tezkîretü’ş-Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmamış olmasından hareketle Kâtib’in bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 1835 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kâtib’in ölüm tarihi gibi herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiş ve şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 835.

Çınarcı, M. Nuri (hzl.) (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’in Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 96.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 04.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Doğum YeriGörüntüle
2HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
4ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Doğum YılıGörüntüle
5HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
7ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Ölüm YılıGörüntüle
8HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
10ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Madde AdıGörüntüle
14HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
15ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraMadde AdıGörüntüle