MAHMÛD, Bedreddin Mahmûd Efendi

(d. ?/? - ö. 1508/914)
divan şairi, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Amasyalıdır. Şeyh Muhammed Efendi’nin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra Bursa kadılığı yaptı. İlim ve irfan sahibi olan şairin şiir yazmada çok yetenekli olduğu da kaynaklarda belirtilir. Ünlü Muhammediye manzumesine Mahmûdîye-Vesîyle adında bir nazire yazarak Sultân II. Bâyezîd’e takdim etti. Ayrıca ahlâk ve tasavvuftan bahsettiği otuz babdan oluşan Fevz ü Felâh adlı bir eseri vardır. Mahmûd Efendi, 914/1508 yılında vefat etti (Kurnaz-Tatcı 2000: 283).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 04.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Mahmûdîye’den

Bedî-i Rabbi a'lâdır celâli nûr-i ecnadır

Dü âlem kul, o mevlâdır kamuya hükm-i istilâ

Anınla kâinat zinde ederler şükür her hinde

Anın dergâh-ı izzinde tehayyürde kamu ahya

Bu mevcudat kemaline nişandır hem celâline

Dü âlem pes cemaline mücellâdır olup dav'â 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 283.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Bolulu, Osmand. 1929 - ö. 2 Ağustos 2017Doğum YeriGörüntüle
2TÂCÎ, Tâcî Bey, Mîr Tâcîd. 1422-23 - ö. 1485-86Doğum YeriGörüntüle
3ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Bolulu, Osmand. 1929 - ö. 2 Ağustos 2017Doğum YılıGörüntüle
5TÂCÎ, Tâcî Bey, Mîr Tâcîd. 1422-23 - ö. 1485-86Doğum YılıGörüntüle
6ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Bolulu, Osmand. 1929 - ö. 2 Ağustos 2017Ölüm YılıGörüntüle
8TÂCÎ, Tâcî Bey, Mîr Tâcîd. 1422-23 - ö. 1485-86Ölüm YılıGörüntüle
9ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Bolulu, Osmand. 1929 - ö. 2 Ağustos 2017MeslekGörüntüle
11TÂCÎ, Tâcî Bey, Mîr Tâcîd. 1422-23 - ö. 1485-86MeslekGörüntüle
12ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Bolulu, Osmand. 1929 - ö. 2 Ağustos 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TÂCÎ, Tâcî Bey, Mîr Tâcîd. 1422-23 - ö. 1485-86Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Bolulu, Osmand. 1929 - ö. 2 Ağustos 2017Madde AdıGörüntüle
17TÂCÎ, Tâcî Bey, Mîr Tâcîd. 1422-23 - ö. 1485-86Madde AdıGörüntüle
18ÇOBAN/ÇOBAN HÜSEYİN, Hüseyin Çemrekd. 01.03.1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle