MEKKÎ, İsmail Efendi

(d. ?/? - ö. 1813/1228)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre divan kâtibi Veli Efendi'nin oğludur. Divan katibi Lütfullah Efendi ve Feyzullah Efendi'nin kardeşidir. Katiplik, mektupçuluk ve ruznamecilik görevinde bulundu. 

Şiirlerinde Mekkî mahlasını kullandı. Süleyman Paşa'ya bir kaside takdim etti. 

60 seneden fazla yaşadı. 1228/1813 yılında vefat etti (Akkuş 2008: 293-95)

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 293-95

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gönülde cünbiş-i zülfünle mevc-i hûn görünür

Şarâbımızda bizim neş'e-i cünûn görünür

Nigâh-ı nergis-i şûhunda öyle mestem ki

Habâb-ı bâde bana çeşm-i pür-füsûn görünür

Şüküfte olsa da berg-i gül-i ümîdimiz

Rükünde cünbiş-i hûn-âbe-i derûn görünür

Hayâl-i çeşm-i siyâhınla merdüm-i manâ

Görünse dîde-i mısrâda sürmegûn görünür

Fezâ-yı uzlete bu deşt-i vahşetin Mekkî

Nikâş-ı pây-ı gazâlân reh-nümûn görünür

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 294).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TIFLÎ, Ahmed Tıflî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Doğum YeriGörüntüle
3MÜFTÎ, Ebû Bekir Efendid. 1766? - ö. 1830Doğum YeriGörüntüle
4MİNAS, CERANYANd. 1730 - ö. 1813Ölüm YılıGörüntüle
5HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Ölüm YılıGörüntüle
6İHYÂ, Seyyid Şerif Yahya Efendid. ? - ö. 1813Ölüm YılıGörüntüle
7DEBÎR, Mirza Muhammedd. ? - ö. 1814MeslekGörüntüle
8HÂFIZ, Hâfız Mustafa Çelebi, Gümrük Hâfızıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?MeslekGörüntüle
10RESÂ, Galatalı/Bursalı Mehmed Resâ Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂLİK,Yahya Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂKİM, Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 5 Recep 1184Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÂNÎ, Mustafa Kânî Efendid. ? - ö. 1692-93Madde AdıGörüntüle
14REMZÎd. ? - ö. 1547/48Madde AdıGörüntüle
15PİNHAN ABDALd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle