MEKKÎ, İsmail Efendi

(d. ?/? - ö. 1813/1228)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre divan kâtibi Veli Efendi'nin oğludur. Divan katibi Lütfullah Efendi ve Feyzullah Efendi'nin kardeşidir. Katiplik, mektupçuluk ve ruznamecilik görevinde bulundu. 

Şiirlerinde Mekkî mahlasını kullandı. Süleyman Paşa'ya bir kaside takdim etti. 

60 seneden fazla yaşadı. 1228/1813 yılında vefat etti (Akkuş 2008: 293-95)

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 293-95

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Gönülde cünbiş-i zülfünle mevc-i hûn görünür

Şarâbımızda bizim neş'e-i cünûn görünür

Nigâh-ı nergis-i şûhunda öyle mestem ki

Habâb-ı bâde bana çeşm-i pür-füsûn görünür

Şüküfte olsa da berg-i gül-i ümîdimiz

Rükünde cünbiş-i hûn-âbe-i derûn görünür

Hayâl-i çeşm-i siyâhınla merdüm-i manâ

Görünse dîde-i mısrâda sürmegûn görünür

Fezâ-yı uzlete bu deşt-i vahşetin Mekkî

Nikâş-ı pây-ı gazâlân reh-nümûn görünür

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.294.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KUDSÎ, Abdullah Kudsîd. ? - ö. 1914?Doğum YeriGörüntüle
2ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Doğum YeriGörüntüle
3MÜFTÎ, Ebû Bekir Efendid. 1766? - ö. 1830Doğum YeriGörüntüle
4SELÂMÎ, Mustafad. ? - ö. 1813Ölüm YılıGörüntüle
5YEKSÂN, Mahmûd Efendid. 1756-59? - ö. 1813-14'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
6RE'FET, Mehmed Re'fet Efendid. 1783-84 - ö. 1813Ölüm YılıGörüntüle
7ŞEHRÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35MeslekGörüntüle
8FEYZÎ, Lütfîzâde Mektûbî Feyzullah Efendid. 1704 - ö. 1765MeslekGörüntüle
9LEDÜNNÎ, Mustafa Ledünnî Efendid. ? - ö. 1720-21MeslekGörüntüle
10ŞEYH GÂLİB, Mehmedd. 1757 - ö. 1799Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZİYÂ’Î, Hekimoğlu Ali Paşazâde İsmail Ziyâeddin Beyd. ? - ö. 1 Mayıs 1775Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AHMED, Şeyh Gazzî Ahmed Efendid. 1644-45 - ö. 27 Ocak 1738Madde AdıGörüntüle
14KÂMİL, Hacı Ahmedd. ? - ö. 11 Mayıs 1657-1658Madde AdıGörüntüle
15FEYZÎ, Mehmed Ali Feyzî Efendid. 1836 - ö. ?Madde AdıGörüntüle