MUHAYYİR

(d. 1257/1842 - ö. 1337/1918)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Çağatay)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Muhayyir mahlasıyla şiirler yazdı. 1257/1842 yılında Fergana’da doğdu ve 1337/1918 yılında vefat etti.

Devrinin tanınmış şairlerinden biri olan Muhayyir, klasik edebiyatın nazım şekilleri ile şiirler yazmıştır. Bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Üç el yazma nüshası mevcut olan Dîvân, Özbekistan Fenler Akademiyası Şarkşunaslık Enstitüsü ve Edebiyat Müzesinde saklanmaktadır.

Muhayyir’in şiirlerinde güçlü bir lirizm mevcuttur. Çağdaşı olan Mukîmî, Furkat ve Zevkî kadar güçlü bir şair olmasa da farklı fikirler telkin edici özelliği ile dikkat çekmektedir.

Kaynakça

Özbek Edebiyatı (1960). IV. Tom. Taşkent: Özbekistan SSR Devlet Bedii Edebiyat Neşriyatı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. FERİDUN TEKİN
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel
Bî-nevâ min tapgalı kildim işigingdin nevâ
Devlet-i ömrüng üçün şâm u seher iyleb du’â

Bir fikr-i bî-kes ü bî-çâre vü dermânde min
Sin irür sin min kebi dermândelerge müttekâ

Rahm kıl tutkıl kolım lutf it inâyet iylegil
Bolsa könglüngde eger bir ka’be tüzmek müddeâ

Min fakîr ü sin ganî bî-çâre min sin çâre-sâz
Sin keremlik şâh min sindin ümîd itgen gedâ

Bolsa irdi asr-ı Hâtemde eger sin dik kerîm
Kayda Hâtemdin belend olgay idi nâm-ı sahâ

Hizmeting kılmak üçün ney dik bilimni bagladım
Kıl nazar koyma bu kulnı yirde misl-i bûriyâ

Bu Muhayyir gunce-yi tab’ı açılmay hayf kim
Gülşen-i Fergâna içre tapmadı neşv ü nemâ

(Özbek Edebiyatı (1960). IV. Tom. Taşkent: Özbekistan SSR Devlet Bedii Edebiyat Neşriyatı. 200.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Erkin Vahidovd. 8 Aralık1936 - ö. 30 Mayıs 2016Doğum YeriGörüntüle
2NA'ÎM, Mehmedd. 1842 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
3NEBÎL, Mehmed Nebîl Bey, Hâfız Mehmed Nebîl Bey, Nebîl Beyd. 1842-43 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
4NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, Selaniklid. 1842 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
5SABÎHA NÛRUNNİSÂ HANIMd. ? - ö. 1918 ds.Ölüm YılıGörüntüle
6MAHMÛD ES'AD, Konya Seydişehirlid. 1855 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
7HAKKÎ, İsmail Hakkı Beyd. 1857-58 - ö. 16 Ocak 1918Ölüm YılıGörüntüle
8ZİYÂÎ, Nevrûz Âhun Kâtipd. ? - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9AVAZ, Avaz Otard. 1884 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10HESTE, Abdulla Ahun Şerîf Ahun Oğlud. 1854 - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HIZIR, Hızır Çelebi, Hızır Şâh, Hızır Deded. 1276 - ö. 1349Madde AdıGörüntüle
12FÂZIL, Hâfız Hacı Tâhir Efendid. 1762-63 - ö. 1795-96Madde AdıGörüntüle
13AHMED TAL'AT, Benlerli-zâde Hâfız Ahmed Tal'at Efendid. ? - ö. 1903Madde AdıGörüntüle