MUHTÂRÎ, Acemzâde Mustafa M. Efendi

(d. ?/? - ö. 1679-80/1090)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Bursalı Muhtar Efendi'nin kızkardeşinin oğludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra mülâzım, müderris ve Bosna'da kadı oldu. 1090/1679-80 yılında vefat etti. Bursa'da Pınarbaşı'nda medfundur (İnce 2005: 544). Acemzade olarak tanındı. Sicill-i Osmani'nin vefatını 1083/1672-73 (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 4/399) göstermesi doğru değildir. (Çapan 2005: 544). Mecelle'de ise, Bursalı Muhtarî, ceddi olarak gösteriliyor. Şairliğinin yanı sıra kâtiplikte de maharetli biriydi. Kaimî Dîvânı'nda kendisinden övgüyle bahsedilir (İnce 2005: 544).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Beliğ İsmail Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Anıl Matbaacılık. Ankara.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 935.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay. 388.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 374-375.

 

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Kimse gün görmez yagınca 'âleme berf-i cedîd

Dehri pervâne tutar ammâ ki meş'âl be-dîd

Dest-res olmaz ise vasla ederdik merhabâ

Ol dahi el vermedi zîrâ ki olmaz şimdi îd

(İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 544)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂCÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SUBHÎ-İ BURÛSEVÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TÂCÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SUBHÎ-İ BURÛSEVÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TÂCÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SUBHÎ-İ BURÛSEVÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TÂCÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Arzu Çurd. 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SUBHÎ-İ BURÛSEVÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13TÂCÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SUBHÎ-İ BURÛSEVÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TÂCÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Arzu Çurd. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SUBHÎ-İ BURÛSEVÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle