NA'ÎM, Yazıcızâde Mehmed

(d. ?/? - ö. 1752/1166)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed’dir. İstanbulludur. Kasımpaşa’da doğduğu için “Kasımpaşalı Na’îm” olarak tanındı. Beliğ tezkiresinde ise Bursalı olduğu söylenir (Abdulkadiroğlu 1999: 489). Çoğu kaynakta “Yazıcızâde” olarak geçen şair, yanlışlıkla Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nde “Yazmacızâde” olarak yazılmıştır (1986: 503). Kaynaklarda, İstanbul’dan Bursa’ya göç ettiği belirtilmekle birlikte, bu göçün tarihi hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Bursa’da bir müddet kazzazlık sanatıyla hayatını kazandıktan sonra Bursa mahkemesinde kısmet kâtibi oldu (Mehmed Süreyyâ 1996: 1225; Çiftçi 2009: 415; Tuman 2001: 1084). 1166 Ramazan ayının altıncı günü 1166/1752'de vefat etti. Mezarı Bursa Pınarbaşı’ndadır.

Kaynaklarda Na’îm mahlasıyla şiirler yazdığı belirtilen şairden elimizde kalanlar, tezkirelerdeki (Çiftçi 2009: 415; Abdulkadiroğlu 1999: 490) bir eksik gazel ile birkaç beyitten ibarettir . 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. AKM Yay.

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1225.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (2009). Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0. [erişim tarihi: 10.02.2014]

İpekten, Haluk, M. İsen, N. Okçu, R. Toparlı (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Tuman, Mehmed Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Dîvân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 1084.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Naim Mehmed Efendi (Yazmacızade)”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 503.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ASLI GÜRSOY
Yayın Tarihi: 26.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel-i nâ-tamâm

Açınca gül-şen-i bâg-ı cemâli gonce-i nâz

İder nihâl-i niyâze hezâr-ı dil pervâz

Senünle da’vî-i hüsne gelürse şâhid-i çîn

Hatâ degül mi o sûretle ey büt-i tannâz


Sabâ haber viricek vasf-ı gönce-i la’lün

Dehân-ı şâhid-i gül kaldı hayretinden bâz

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. AKM Yay. 490.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Doğum YeriGörüntüle
2TEVHÎD, Seyyid Ahmed Tevhîd Efendid. 1807 - ö. 1870Doğum YeriGörüntüle
3İRARÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Doğum YılıGörüntüle
5TEVHÎD, Seyyid Ahmed Tevhîd Efendid. 1807 - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
6İRARÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Ölüm YılıGörüntüle
8TEVHÎD, Seyyid Ahmed Tevhîd Efendid. 1807 - ö. 1870Ölüm YılıGörüntüle
9İRARÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011MeslekGörüntüle
11TEVHÎD, Seyyid Ahmed Tevhîd Efendid. 1807 - ö. 1870MeslekGörüntüle
12İRARÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TEVHÎD, Seyyid Ahmed Tevhîd Efendid. 1807 - ö. 1870Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İRARÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Beki L. Bahard. 16 Aralık 1927 - ö. 19 Ağustos 2011Madde AdıGörüntüle
17TEVHÎD, Seyyid Ahmed Tevhîd Efendid. 1807 - ö. 1870Madde AdıGörüntüle
18İRARÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle