NÜZHETÎ, Eyyûb Çelebi

(d. ?/? - ö. 1080-1085/1669-1675)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğan şairin asıl ismi Eyyûb'dur. Bir süre düzenli eğitim görüp ardından divan kâtipliği yapmıştır. Doğum tarihi bilinmeyen şairin ölüm tarihi de ihtilaflıdır. Nüzhetî'nin ölümü ile ilgili olarak, Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr'da 1080/1669-70 (Abdülkadiroğlu 1999: 455); Nuhbetü'l-Âsâr Min Fevâ'idi'l-Eş'âr'da 1085/1674-75 (Çapan 2005: 590) tarihi kayıtlıdır.

Seyrekzâde Âsım, Zeyl-i Zübdetü'l-Eş'âr'da Nüzhetî maddesinde şiir örneğinden önce, "Bu eş'âr mecmû'asından seçildi” ifadesini kullandığı için şairin şiirlerinin kayıtlı olduğu mecmua ya da bir divançe bulunduğu ve Seyrekzâde Âsım'ın bunu gördüğü akla gelmektedir (Coşkun 1985: 149). Bugün Nüzhetî'nin elimizdeki şiirleri, biyografik kaynakların örnek olarak verdiği beyitlerden ibarettir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999).İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fudalâ.” C. 1. İstanbul: Çağrı Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.12.2013
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Dil-i âvâreye bir dilber-i meh-sîne gerek

Tûtî-i mucize-gû olmaya âyîne gerek

 

Çevrini çekmege ey âfet-i bîgâne-nümâ

Nüzhetîveş sana bir âşık-ı dîrîne gerek 

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.149.)

 

Dâmen-keş olma ey gül-i ter andelîbden

Sen şâhsın sakın sakın âh-ı garîbden

 

Kendin Kelîm-i Tûr-ı mahabbet sanur gören

Gördükçe rûy-ı lutfı o büt dil-firîbden

 

Germ-ihtilât olup gam-ı derdünle Nüzhetî

Âzâde oldı feyz-i devâ-yı tabîbden 

(Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999).İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyl-i Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 455.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂHÎ, Şehzâde Bayezidd. 1527 - ö. 1562Doğum YeriGörüntüle
3Nimet Şebnem Yılmazerd. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂHÎ, Şehzâde Bayezidd. 1527 - ö. 1562Doğum YılıGörüntüle
6Nimet Şebnem Yılmazerd. 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂHÎ, Şehzâde Bayezidd. 1527 - ö. 1562Ölüm YılıGörüntüle
9Nimet Şebnem Yılmazerd. 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607MeslekGörüntüle
11ŞÂHÎ, Şehzâde Bayezidd. 1527 - ö. 1562MeslekGörüntüle
12Nimet Şebnem Yılmazerd. 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
13BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂHÎ, Şehzâde Bayezidd. 1527 - ö. 1562Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nimet Şebnem Yılmazerd. 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Madde AdıGörüntüle
17ŞÂHÎ, Şehzâde Bayezidd. 1527 - ö. 1562Madde AdıGörüntüle
18Nimet Şebnem Yılmazerd. 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle