PERVÂNE, Derviş Pervâne

(d. ?/? - ö. 1543/950)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Konya’da doğdu. Mevlevî dervişidir. Şem‘î Dede ile İstanbul’a geldi. Derviş Pervâne, o tarihte İstanbul’da bir mevlevî tekkesi olmadığı için Şeyh Vefâ dergahına yerleşti. 950/1543 yılında vefat etti (Genç 2000: 66-68).

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Her kaçan Mevlevî’ler ‘aşk ile cevlâna gelür

Nice bin hûr u melek anları seyrâna gelür

Şâh-ı ‘aşkun çalınur tablı vü dîvânı durur

‘Aşka mensûb olan elbette bu dîvâna gelür

Merd-i ‘aşkam diyenün lâfına bakmaz ‘ârif

Sahn-ı ‘aşk içre o kim merd ola merdâna gelür

Sıdk ile bende olan kimse ricâlu’llâha

Evliyâ dergehine hizmet-i pîrâna gelür

Pertev-i şem’-i tecellî-i cemâlu’llâha

Özini ‘âşık-ı zâr yakmaga pervâne gelür 

***

Aşk-ı dilberle nedür hîç sorma ahvâlüm benüm

Şem’i gör pervânenün hâline yana yana bak 

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 67, 68. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ömer Erdemd. 21 Ocak 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Çumralı, Celâld. 05 Ağustos 1916 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DELİ KIZ, Anakızd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ömer Erdemd. 21 Ocak 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Çumralı, Celâld. 05 Ağustos 1916 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DELİ KIZ, Anakızd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ömer Erdemd. 21 Ocak 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Çumralı, Celâld. 05 Ağustos 1916 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9DELİ KIZ, Anakızd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ömer Erdemd. 21 Ocak 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Çumralı, Celâld. 05 Ağustos 1916 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DELİ KIZ, Anakızd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ömer Erdemd. 21 Ocak 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Çumralı, Celâld. 05 Ağustos 1916 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15DELİ KIZ, Anakızd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle