RAHMÎ, Gülahmedzâde

(d. ?/? - ö. 1786/1201)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Antepli Hasırcızâdelerdendir. Gülahmedzâde diye tanınmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Doğum tarihi bilinmeyen Rahmî’nin şu an bir gazeli mevcuttur. Antepli şairlerin yer aldığı bir şiir mecmuasında “Gazel-i Rahmî-i Gülahmedzâde Ayntâbî Zü’l­-Kavafi’s-Selaseti” başlığı altında bir şiiri bulunmaktadır (Cönk: 42). Attarlık ve hattatlık yaparak geçimini sağlamıştır. Antepli şair Zühdî, ölümüne 1201/1786 tar­ihini düşmüştür (Güzelbey 1961: 106) . Kaynaklar iyi derecede Farsça bildiğini yazmaktadır. Tuhfe-i Nâilî’de “Nurî Mehmed Paşa’nın inşa ettirdiği camii mihrabında onun tarihi bulunmaktadır” denilerek aşağıdaki mısra verilmiştir. Buradan hareketle onun 1197/1782 tarihlerinde hayatta olduğu anlaşılmaktadır:

Münîb ol dergeh-i Hakka teveccüh eyle mihrâba (1197/1782)

Rahmî, tefsir ve hadis alimlerinden Şafizâde Ahmed ve Mehmed kardeşlerin öldürülmelerine üzerine aşağıdaki tarihi düşmüştür (Yener 1934: 56):

Aglayup Rahmî-i nâ-kâm didi târîhin

Kabr-i Hâcî Ahmed Efendi şehîd ü ârif (1198/1783)

Zebân-ı hâme-i Rahmîye geldi bir târîh

Fakîh Hâcî Muhammed Efendi gitdi şehîd (14 Zilhicce 1198/29 Ekim 1784)

Kaynakça

Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Ktp. Tarih 789. vr. 28b.

Cönk. Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi. Numarasız. s.42. 

Güzelbey, Cemil Cahit (1961). “İki Vesika ve Rahmi Bey”. Gaziantep Kültür Dergisi. 105-6.

Güzelbey, Cemil Cahit (1978). “İki Sairimizin Hısımlığı (Hasırcızâde ile Rahmi Bey)”. Gaziantep Sabah Gazetesi 26.11.1978.

İpekten Haluk, M. İsen vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Naili Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri I. Ankara: Bizim Büro Yay. 329.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 30.08.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O anber-bû gül-i ra‘nâ perîşân-hâli bilmez mi

Sürûşân-hû melek-sîmâ dahi insâfa gelmez mi

Nice günler geçüp pâyâna erdi va‘de-i sabrım

O meh-rû va‘dini âyâ dahi incâz kılmaz mı

Yıkıldı hâne-i hâtır yapılmaz hücre-i ümmîd

Bilür her sû dil-i şeydâ kalıp böyle yapılmaz mı

Tabîbim hasta-i lutfun kerem kıl teşne-leb koyma

Yetişir sun leb-i sahbâ aceb zahmum onulmaz mı

Dü çeşmüm kan döker hasretde râh-ı intizârında

İnâyet-cû sühan-pîrâ bu Rahmî-bende gülmez mi

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.110-111.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAİD BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
3RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendid. 1837 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
4SAİD BABAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
6RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendid. 1837 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
7SAİD BABAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
9RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendid. 1837 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10SAİD BABAd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908MeslekGörüntüle
12RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendid. 1837 - ö. 1912MeslekGörüntüle
13SAİD BABAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendid. 1837 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAİD BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
18RE'FET, Karavâiz-zâde Hasan Efendid. 1837 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle