RAHMÎ, Gülahmedzâde

(d. ?/? - ö. 1786/1201)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Antepli Hasırcızâdelerdendir. Gülahmedzâde diye tanınmıştır. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Doğum tarihi bilinmeyen Rahmî’nin şu an bir gazeli mevcuttur. Antepli şairlerin yer aldığı bir şiir mecmuasında “Gazel-i Rahmî-i Gülahmedzâde Ayntâbî Zü’l­-Kavafi’s-Selaseti” başlığı altında bir şiiri bulunmaktadır (Cönk: 42). Attarlık ve hattatlık yaparak geçimini sağlamıştır. Antepli şair Zühdî, ölümüne 1201/1786 tar­ihini düşmüştür (Güzelbey 1961: 106) . Kaynaklar iyi derecede Farsça bildiğini yazmaktadır. Tuhfe-i Nâilî’de “Nurî Mehmed Paşa’nın inşa ettirdiği camii mihrabında onun tarihi bulunmaktadır” denilerek aşağıdaki mısra verilmiştir. Buradan hareketle onun 1197/1782 tarihlerinde hayatta olduğu anlaşılmaktadır:

Münîb ol dergeh-i Hakka teveccüh eyle mihrâba (1197/1782)

Rahmî, tefsir ve hadis alimlerinden Şafizâde Ahmed ve Mehmed kardeşlerin öldürülmelerine üzerine aşağıdaki tarihi düşmüştür (Yener 1934: 56):

Aglayup Rahmî-i nâ-kâm didi târîhin

Kabr-i Hâcî Ahmed Efendi şehîd ü ârif (1198/1783)

Zebân-ı hâme-i Rahmîye geldi bir târîh

Fakîh Hâcî Muhammed Efendi gitdi şehîd (14 Zilhicce 1198/29 Ekim 1784)

Kaynakça

Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Ktp. Tarih 789. vr. 28b.

Cönk. Gaziantep Üniversitesi Kütüphanesi. Numarasız. s.42. 

Güzelbey, Cemil Cahit (1961). “İki Vesika ve Rahmi Bey”. Gaziantep Kültür Dergisi. 105-6.

Güzelbey, Cemil Cahit (1978). “İki Sairimizin Hısımlığı (Hasırcızâde ile Rahmi Bey)”. Gaziantep Sabah Gazetesi 26.11.1978.

İpekten Haluk, M. İsen vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Naili Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri I. Ankara: Bizim Büro Yay. 329.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.

Yener, Şakir Sabri (1934). Gaziantep Büyükleri. Gaziantep: Gaziantep Halk Fırkası Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 30.08.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

O anber-bû gül-i ra‘nâ perîşân-hâli bilmez mi

Sürûşân-hû melek-sîmâ dahi insâfa gelmez mi

Nice günler geçüp pâyâna erdi va‘de-i sabrım

O meh-rû va‘dini âyâ dahi incâz kılmaz mı

Yıkıldı hâne-i hâtır yapılmaz hücre-i ümmîd

Bilür her sû dil-i şeydâ kalıp böyle yapılmaz mı

Tabîbim hasta-i lutfun kerem kıl teşne-leb koyma

Yetişir sun leb-i sahbâ aceb zahmum onulmaz mı

Dü çeşmüm kan döker hasretde râh-ı intizârında

İnâyet-cû sühan-pîrâ bu Rahmî-bende gülmez mi

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.110-111.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GAMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZÜHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SABRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GAMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZÜHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SABRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GAMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZÜHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SABRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11GAMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ZÜHDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SABRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GAMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÜHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SABRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GAMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ZÜHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle