RE'FET BEY, Bereketoğlu

(d. 1286/1870 - ö. 1336/1918)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1870’te Antakya’da doğdu. Şiirlerinde Re'fet mahlasını kullandı. Özel eğitim gördü ve kendi kendine Fransızca öğrendi. Refah içinde yaşayan bir aileye mensuptu, vaktini araştırma ile geçirdi. 1870/1918’de Halep’te öldü. En çok zevk aldığı şey edebiyatla uğraşmaktı. Hele Fransız edebiyatında oldukça derinlik kazandı. Birkaç kere İstanbul’a gitti. Servet-i Fünûncuları çok iyi tanıyordu. Bu mecmuada birkaç şiiri de çıktı. Antakya’da ilk defa olarak divan edebiyatının tesirinden kendini kurtarmaya çalışan ve yeniliğe ayak uyduran Re’fet Bey’dir. Mufassal Hatay Tarihi adlı eserde, Re'fet'e ait 1 münacat ve 6 gazel ile Bir Tasvir, Bir Bahçe İçin, Küçük Şefika'ya Mersiye adlı şiirler verilmiştir (Türkmen 1939: 788).

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.02.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yatup ârâmgâh-ı gafletin bir tatlı hâbında

Çürüttük ömrü böyle saygısız vakt-i şebâbında

Kapıldık incizâb-ı çehre-i ümmide lâl olduk

O da saklandı şimdi nâz ile zîr-i nigâhında

Dil-i mahzûna sorsam tali'in esbâb-ı cevrinden

Gelir bir nâle-i cân-sûz-ı hasret her cevâbında

Nedir pîşimdeki bu ihtilâf-i sûret-i hestî

Televvün eyledikçe aczim artar intihâbında

Metânetle tahammül ettigim âlâm-ı vicdânın

Havâsım titriyor her lahza yâd-ı ıztırâbında

Kitâb-ı ömrü bir bir şimdi gördük anladık ammâ

Vücûdum yandı fasl-ı mihnetin sûzişli bâbında

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 788.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂVÛD, Dâvûd Deded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Süleyman Okayd. 1928 - ö. 20 Eylül 1999Doğum YeriGörüntüle
3Ayla Kutlud. 14 Ağustos 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ALİ, Ali Süleymanovd. 1870 - ö. 1953Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED SA'ÎD, Teke-zâded. 1870 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Danişd. 1870 - ö. 1943Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED HİLMÎ, Gümülcinelid. 1869 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8FEVZÎ, Ahmed Fevzîd. ? - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9SABÎHA NÛRUNNİSÂ HANIMd. ? - ö. 1918 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10REŞÎD, Kırîmî-zâde Ahmed Reşîd Efendid. ? - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MES’ÛD, Sa’deddîn-i Mar’aşîd. ? - ö. 19. yüzyılAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KADRÎ, Enderunlu Küçük Kadrî Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BEKÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FÂZIL PAŞAd. 1795 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
15SİPÂHÎd. ? - ö. 1605Madde AdıGörüntüle