RE'FET BEY, Bereketoğlu

(d. 1870/1286 - ö. 1918/1336)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1870’te Antakya’da doğdu. Şiirlerinde Re'fet mahlasını kullandı. Özel eğitim gördü ve kendi kendine Fransızca öğrendi. Refah içinde yaşayan bir aileye mensuptu, vaktini araştırma ile geçirdi. 1870/1918’de Halep’te öldü. En çok zevk aldığı şey edebiyatla uğraşmaktı. Hele Fransız edebiyatında oldukça derinlik kazandı. Birkaç kere İstanbul’a gitti. Servet-i Fünûncuları çok iyi tanıyordu. Bu mecmuada birkaç şiiri de çıktı. Antakya’da ilk defa olarak divan edebiyatının tesirinden kendini kurtarmaya çalışan ve yeniliğe ayak uyduran Re’fet Bey’dir. Mufassal Hatay Tarihi adlı eserde, Re'fet'e ait 1 münacat ve 6 gazel ile Bir Tasvir, Bir Bahçe İçin, Küçük Şefika'ya Mersiye adlı şiirler verilmiştir (Türkmen 1939: 788).

Kaynakça

Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.02.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yatup ârâmgâh-ı gafletin bir tatlı hâbında

Çürüttük ömrü böyle saygısız vakt-i şebâbında

Kapıldık incizâb-ı çehre-i ümmide lâl olduk

O da saklandı şimdi nâz ile zîr-i nigâhında

Dil-i mahzûna sorsam tali'in esbâb-ı cevrinden

Gelir bir nâle-i cân-sûz-ı hasret her cevâbında

Nedir pîşimdeki bu ihtilâf-i sûret-i hestî

Televvün eyledikçe aczim artar intihâbında

Metânetle tahammül ettigim âlâm-ı vicdânın

Havâsım titriyor her lahza yâd-ı ıztırâbında

Kitâb-ı ömrü bir bir şimdi gördük anladık ammâ

Vücûdum yandı fasl-ı mihnetin sûzişli bâbında

(Türkmen, Ahmed Faik (1939). Mufassal Hatay Tarihi. C. 3. Antakya: İktisat Yayınevi. 788.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SIDKÎ, Mehmed Sâdıkd. 1788 - ö. 1860Doğum YeriGörüntüle
2GEDÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DÂVÛD, Dâvûd Deded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SEFİLÎ/ KOBLIYANLI SEFİLÎ, Mehmet Efendid. 1870 ? - ö. 1937 ?Doğum YılıGörüntüle
5MANSURd. 1870 - ö. 16.03.1924Doğum YılıGörüntüle
6İMDADÎ, Alid. 1870 - ö. 1906/1908?Doğum YılıGörüntüle
7HİCRANÎd. 1855-1860? - ö. 1918?Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED ES\'AD, Amasyalıd. 1878 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
9HIFZI, Recep Hıfzıd. 1893 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
10HABÎB, Mirza Habîb Efendi, Isfahanlıd. 1835 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KEŞFÎ, Ömerd. 1835 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DUHÂNÎ, Ahmedd. ? - ö. 1521Madde AdıGörüntüle
14FAZLÎ, Nasuhî-zâde Seyyid Şeyh Mehmed Fazlullah Fazlî Efendid. ? - ö. 17 Mart 1804Madde AdıGörüntüle
15NAGMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle